SON YAZILAR

17 Ocak 2018 Çarşamba

FATİH Projesi’ne KDV kolaylığı

Alo Sgk | 10:17 | | | | | |


FATİH Projesi’ne KDV kolaylığı

Dr. Veysi SEVİĞ
İto Haber

FATİH Projesi, “yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleri doğrultusunda Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekatı” olarak tanımlanmakta olup bu kapsamda ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet alımları ile yapım işlemlerinde usul ve esaslar rekabete açık olarak yapılacaktır.


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin II/E kısmının 7’nci bölümünden sonra gelmek üzere “Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekatı (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet istisnası” ile ilgili açıklamalar 8’inci bölümde yer almaktadır. (x)

Yapılan düzenleme gereği KDV Kanunu’nun geçici 38’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca “… 05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere proje bileşenlerine ilişkin olarak; Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının Katma Değer Vergisinden müstesna tutulması
  • Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirim konusu yapılması
  • İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin istemi (talebi) üzerine iade edilmesi
  • Maliye Bakanlığı’nın istisna ve iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususu hükme bağlanmıştır.
Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için;
  • Konuya ilişkin sözleşmenin Milli Eğitim Bakanlığı ile...