SON YAZILAR

12 Ocak 2018 Cuma

Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları

Alo Sgk | 16:50 | |


Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları
ÖZET: 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında özel sektör çalışanlarının işle ilgili yurtiçi seyahatlerinde brüt aylıklarına göre gelir vergisinden istisna yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelik tutarları:

1.1.2018-30.06.2018 Dönemi İçin Vergiden İstisna Gündelik Geçerli Brüt Aylık Tutarı
2,730.35TL ve fazlası61.50
2,710.81 –2,730.34TL arası51.60
2,472.00 –2,710.80TL arası48.15
2,168.06 –2,471.99TL arası45.20
1,798.44 –2,168.05TL arası39.85
1,798.43TL ve daha azı38.75
Gelir Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesinde gider karşılığı olarak yapılan harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler ile Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin gelir vergisinden istisna olduğu ancak bu gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini asarsa aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere eki (H) Cetvelinde 2018 yılı Harcırah Tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir