SON YAZILAR

23 Ocak 2018 Salı

Güç kaybı olanların erken emekliliği

Alo Sgk | 09:36 | | | | | | | |


Güç kaybı olanların erken emekliliği

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Erken emekli olmayı sağlayan değişik durumlar var. Buna göre erken emekli olmayı sağlayan şartlardan biri de çalışanın malul olmayı gerektirmeyecek derecede güç kaybına uğramış olmasıdır.  Ayrıca 15 yıl kuralından ve askerlik borçlanmasından da erken emeklilik söz konusu olabiliyor. Bu üç konudan erken emekli olmanın şartlarını açıklayalım. 


Malul sayılmayı gerektirmeyecek kadar çalışma gücü kaybı olanlar belirli koşullar altında erken emekli olabiliyor. Bir kimsenin malul sayılabilmesi için  çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını  kaybetmesi gerekiyor.  Meslekte çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybetmemiş olanların mağduriyetini gidermek üzere  5510 sayılı Kanunda  kademeli bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre çalışma gücü kaybı olanlar daha erken emekli olabiliyor. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 

- % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, 

- % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, 

- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın emekliliğe hak kazanıyorlar. 

15 yıl kuralından erken emeklilik 

15 yıl kuralından emekli olabilmeye...