SON YAZILAR

6 Ocak 2018 Cumartesi

İnternet vasıtasıyla yurtdışından satın alınan hizmetlere KDV getirildi!

Alo Sgk | 11:12 | | | | | | |


İnternet vasıtasıyla yurtdışından satın alınan hizmetlere KDV getirildi!

Soner ALTAŞ - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
Dünya Gazetesi

27 Mart 2015 tarihli DÜNYA gazetesinde yayımlanan “Avrupa Birliği’nde Yeni KDV Sistemi ve Diğer Ülkelere Yansıması” başlıklı yazımızda, Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, dijital ürünlerin katma değer vergisinde yeni bir sisteme geçtiğini, Avrupa Birliği Konseyi’nin uygulamaya koyduğu 1042/2013 sayılı düzenlemesi ile telekomünikasyon, yayım ve elektronik hizmetlerde, satıcının bulunduğu yere göre KDV alınmasından vazgeçilip vergilendirmede tüketicinin bulunduğu ülkenin esas alındığını, düzenlemenin GSM, telefon, internet sağlama, televizyon ve radyo yayımcılığı, yazılım, bulut teknolojisi, online oyun, e-öğrenme, e-kurs, e-kitap, müzik ve video yükleme, hosting, online ödeme sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri kapsadığını, tüketicinin AB’de yaşaması ve yukarıda sayılan telekomünikasyon, radyo/televizyon yayımı ve elektronik hizmetlerinden satın alması durumunda, anılan düzenlemenin AB dışındaki şirketleri de kapsadığını, AB’nin bu amaçla kısa adı MOSS olan ve Türkçeye Mini Tek Durak Mağazası olarak çevirebileceğimiz Mini-One-Stop-Store adlı bir sistemini kurduğunu, ülkemizde teknolojiye erişimin ucuzlaması ve internet kullanımın yaygınlaşması ile birlikte artan e-ticaret hacmi dikkate alındığında, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerden elektronik ortamda yapılacak dijital ürün satın alımlarında benzer bir sistemin uygulanabilirliğinin müzakere edilmesinin ve ülkemizde de hayata geçirilmesinin faydalı olacağını” yazmıştık.


AB’dekine benzer bir uygulama, 28 Kasım 2017 tarihinde kabul edilen 7061 sayılı Kanun'un 41’inci maddesi ile Türk vergi hukukuna da kazandırıldı. Getirilen bu yeniliğe göre, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenecektir. Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Böylece, yurt dışından ülkemizdeki tüketicilere hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler de KDV mükellefi olarak addedilecektir. Örneğin, Türkiye’de yaşayan bir tüketici internet üzerinden Amerika’da faaliyet gösteren bir şirketten ücretini ödeyip cep telefonuna bir uygulama indirdiğinde, Amerikalı şirketin bu satış üzerinden ülkemizde geçerli KDV’yi hesaplayıp Türk Gelir İdaresi’ne beyan etmesi ve ödemesi gerekecektir.

Düzenleme henüz çok yeni olduğundan...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/internet-vasitasiyla-yurtdisindan-satin-alinan-hizmetlere-kdv-getirildi/397310