SON YAZILAR

15 Ocak 2018 Pazartesi

İş arama izni vermeyen patron iki katı maaş öder

Alo Sgk | 10:42 | | | | | | |


İş arama izni vermeyen patron iki katı maaş öder

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

İşten çıkartılan çalışanın bildirim süresi içerisinde günde en az iki saat yeni iş arama izni bulunuyor. Bu izni kullandırmayan işveren, işçisine bu süre boyunca çalışması karşılığı ücretini % 100 zamlı ödemek zorunda...

İş Hukuku’nun genel ilkesi işverene karşı işçinin korunmasıdır. Yeni iş arama izni de, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçiye bu anlamda tanınan bir haktır. Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin sözleşmeleri feshedilirken ihbar süresine uyulması gerekmektedir. Aynı şekilde işçi de işverene işten ayrılacağını belirli bir süre önceden bildirmek durumundadır. Ancak işverenin işçisini derhal fesih gerekçesi oluşturan bir nedenle işten çıkarması halinde bildirim süresine uyması gerekmez. Örneğin işçi işverene doğrudan hakaret içeren şekilde ifadeler sarf etmişse işveren işçiyi bildirim süresi kullandırmadan işten çıkartabilir. Aynı şekilde işverenin açıkça hakaret ettiği işçinin işten ayrılırken bildirim süresine uyması gerekmez.
BİLDİRİM SÜRESİ NE KADAR?
Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçiye uygulanacak bildirim süresi işçinin kıdemiyle orantılıdır. İşi altı aydan az sürmüş işçiye iki hafta, altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş işçiye dört hafta, bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş işçiye altı hafta, üç yıldan fazla sürmüş işçiye ise sekiz hafta bildirim süresi uygulanır. Aynı şekilde iki yıldır aynı işyerinde çalışan işçi, işten ayrılacağını işverene en az altı hafta önceden bildirmek zorundadır.
UYMAYAN TAZMİNAT ÖDER
İşveren belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiyi derhal fesih gerektiren bir neden dışında işten çıkartırken bildirim sürelerine uymak zorundadır. Eğer işveren derhal fesih sebebi oluşturan bir gerekçe dışında işçiyi işten çıkartırken bildirim sürelerine uymak istemezse bu durumda bildirim süresi kadarki ücreti işçiye peşin olarak ödemek zorundadır.
Üç kata kadar da çıkabilir
Bildirim süresinde yeni iş arama iznini kullandırmayan işveren, işçisine bu süre boyunca çalışması karşılığı ücretini yüzde yüz zamlı ödemek zorunda olduğu gibi yeni iş arama izni süresinin de ücretini ödemek zorundadır. İşçi bu izninde çalıştırılırsa işveren işçiye ücretinin üç katını ödemek zorundadır.
Birleştirip erken ayrılabilir
İşçinin bildirim süresi içerisindeki günlük iki saatlik yeni iş arama...