SON YAZILAR

9 Ocak 2018 Salı

‘İş kıyafeti’ giymeyen tazminatsız çıkarılabilir!

Alo Sgk | 09:11 | | | |


‘İş kıyafeti’ giymeyen tazminatsız çıkarılabilir!

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

Çalışanlar dikkat: Yargıtay iş kıyafetinin giyilmesinin zorunlu olduğu işyerlerinde bu kurala uymayan işçinin uyarıya rağmen kıyafeti giymemeye devam etmesi halinde tazminatsız işten çıkartılabileceğine karar veriyor.

İşyerlerinde işveren tarafından verilen iş kıyafetlerinin giyilmesi bir zorunluluktur. İş sağlığı ve güvenliği açısından kıyafetin giyilmesi gerektiği ifade edilmişse ve işçi iş kıyafetini giymezse tazminatsız olarak işten çıkartılabilir. Ancak iş kıyafetleri böyle bir gereklilik çerçevesinde değil de çalışanların bir örnek gözükmesi veya müşteriler tarafından fark edilmesi amacıyla kullanılıyorsa ve işçi iş kıyafetini giymeyi reddederse yine işinden olur ancak bu sefer hak etmiş ise kıdem ve ihbar tazminatı alabilir. İşçiler işverenin verdiği kıyafeti mevsime göre uygunluk olması şartıyla giymekle yükümlüdür.
NEDEN ZORUNLU TUTULUYOR?
Fabrika ve üretim yapılan işyerlerinde üretim aşamasında su, yağ gibi lekelere maruz kalınmaması ve günlük kıyafetlerin zarar görmemesi gibi nedenlerle iş kıyafeti verilmektedir. Hizmet sektöründe de işçilere işyerinde kullanmaları üzere genellikle işyerinin logosunun bulunduğu kıyafetler verilir. Bu kıyafetlerin amacı çalışanların tek bir örnek giyinmesi, müşterilere karşı ortak bir görüntünün verilmesi ve çalışanların fark edilmesinin sağlanmasıdır.
YARGITAY KARARI VAR
Yargıtay yakın tarihli bir kararında iş kıyafetini giymeyi reddeden bir işçinin işveren tarafından işten çıkartabileceğine hükmetmiştir. Yargıtay kararına konu olayda bir işyerinde kasiyer olarak çalışan işçi, işverenin verdiği kıyafeti giymeyi reddetmiştir. Kadın işçi işe girdikten sonra başını kapatmış ve bunu işverenine bildirerek konuyla ilgili bir sorun olmadığı işçiye iletilmiştir. Ancak bir süre sonra kadın işçi inancı gereği işverenin verdiği kıyafeti giymeyi reddettiğini işverene bildirmiştir. İşverenin işçiye başını kapatmasının işyeri kıyafetini giymesine engel olmadığını hatırlatmasına rağmen işçi iş kıyafetini giymeyi reddetmiştir. Bunun sonunda işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak feshetmiştir.
Çalışan işverene dava açtı
Sözleşmesinin feshedilmesi üzerine işçi dava açmıştır. Dava sonucunda yerel mahkeme işverenin feshinin haklı veya geçerli neden oluşturmayacağına karar ve...