SON YAZILAR

18 Ocak 2018 Perşembe

İş ve keşif artışı damga vergisini doğurur mu?

Alo Sgk | 10:06 | | | | |


İş ve keşif artışı damga vergisini doğurur mu?

Yılmaz SEZER - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı
Dünya Gazetesi

Türk vergi sistemi içerisinde herhalde en çok eleştirilen ve anlaşılamayan vergi damga vergisidir. Çok genel tanımı ile damga vergisi; gerçek kişiler ile gerçek kişiler, gerçek kişiler ile tüzel kişiler veya tüzel kişiler ile tüzel kişiler arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen kâğıtlardan alınan vergidir.


Buradaki kâğıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. Damga vergisinin alınabilmesi için kâğıdın ibraz edilebiliyor olması, imzalanabilir veya imza yerine geçen ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir. Söz konusu kâğıtların neler olduğu Damga Vergisi Kanunu’na Ekli 1 sayılı Tablo’da sayılmıştır.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere yazılı olarak yapılan her sözleşme damga vergisinin konusuna girmektedir. Hatta sözleşme yapmak damga vergisine tabi olduğu gibi ardından sözleşmeyi feshetmek de ayrıca damga vergisine tabidir.

Ancak uygulamada en çok tartışılan konulardan bir tanesi de önceden yazılı yapılan ve damga vergisi ödenilen bir sözleşmeye ilişkin iş artışının ve/veya keşif artışının olması halinde damga vergisi doğup doğmayacağı ya da ana sözleşmenin damga vergisinin üst sınırdan ödenmesi halinde durumun nasıl olacağıdır.

Dilerseniz birlikte inceleyelim; Damga Vergisi Kanunu’nun Eki 1 sayılı Tablo’da, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin, taahhütnamelerin ve temliknamelerin nisbi damga vergisine tabi tutulacağı açık bir şekilde hüküm altına alınmıştır. 35 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde ise, Damga Vergisi Kanunu’nda var olan üst sınırın “her bir kâğıt için hesaplanacak ve ödenecek en yüksek vergi tutarına ilişkin olduğu...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/is-ve-kesif-artisi-damga-vergisini-dogurur-mu/399037