SON YAZILAR

15 Ocak 2018 Pazartesi

İşinizi Kaybetmemek İçin Bunlara Dikkat

Alo Sgk | 08:43 | | | | | | | |


İşinizi Kaybetmemek İçin Bunlara Dikkat

Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

İşçinin işverenin koyduğu kurallara uymayan davranışları iş sözleşmesinin feshiyle sonuçlanabilir. İşyeri kıyafetini giymemek bile çıkarma nedeni olabilir
Ancak işyerindeki her olumsuzlukta çalışanın işten çıkarılmasını engellemek için iş güvencesi uygulaması var. İşveren feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamalı

Çoğumuz hayatımızı sadece işimizden elde ettiğimiz gelirle sürdürüyoruz. İşverenin iş sözleşmesini sona erdirmesi kimi zaman kendisinden kaynaklanan bir nedenle olurken, kimi zaman da işçiden kaynaklanan bir nedenle oluyor. Çalışanın işini kaybetmemesi için azami dikkat göstermesi bekleniyor.
Fakat işyerinde yaşanılan her olumsuzlukta çalışanın işten çıkarılmasını engellemek amacıyla hukuk sistemimize iş güvencesi uygulaması getirildi. Çalışma hayatımıza ilk kez 2002 yılında giren iş güvencesi ve ona bağlı işe iade davaları işçinin işini korumasının temelini oluşturuyor.
Arabuluculuk uygulamasının getirilmesinden önce işverenin kendisini işten çıkarmasının makul bir nedeni olmadığını düşünen çalışanın fesih bildiriminden itibaren bir ay içinde işe iade davası açması gerekiyordu.
İspatlanması gerekli
Arabuluculuğun yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanın fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurması gerekiyor. Ancak arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabiliyor. Dolayısıyla işe iade davası açma süreci 1 Ocak 2018’den itibaren değişti. Çalışan bu sürede işverenin yanında çalışmaya devam ediyor olsa bile bildirim süresinin sonu beklenmeden arabulucuya başvurmak, anlaşılamazsa dava açılmak zorunda. Aksi takdirde söz konusu işçilerin işe iade talepleri reddedilecektir.
İşveren davada yaptığı feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak zorunda. İşçinin dava açması yeterli olup işverenin haksızlığını ispatlaması gerekmiyor. İşçi işverenin aslında gösterdiği nedenden başka bir art niyetinin olduğunu iddia ediyorsa bu art niyeti ispatlaması gerekiyor.
Geçerli nedenler işçinin kendisinden kaynaklanabileceği gibi işçiyle hiç alakası olmayan, işverenin işi, işyeri veya işletmesi ile ilgili olan nedenler olabilmektedir. Örneğin, çalışanın sık sık ve belirli bir yoğunlukta rapor alması, performansının düşüklüğü, uyarılara rağmen işini eksik veya kötü yerine getirmesi ya da işyerinin yeniden yapılanmaya gitmesi, teknolojik değişim geçirmesi veya ekonomik güçlük içinde olması sayılabilir. Bu ve benzeri nedenler olmadan işverenin yapacağı fesih geçersiz fesih oluşturacaktır.
İşyeri kıyafetiyle fesih
Geçerli fesih nedenlerinin içinde işçinin davranışları geniş bir yer tutuyor. İşçinin özellikle işyerinin düzenini bozan, işverenin işin düzgün şekilde görülmesiyle bağlantılı olarak koyduğu kurallara uymayan davranışlar geçerli fesih nedeni oluşturabiliyor.
Örneğin Yargıtay’ın incelediği bir olayda, İşverene ait mağazada kasiyer olarak çalışan kişinin iş sözleşmesi, görevi ifa ederken şirkete ait markanın yazılı bulunduğu yazlık ve kışlık kıyafetleri iş kıyafeti olarak giymediği gerekçesiyle feshedilmiştir. Davada işverenin temel itiraz noktası mağazada çalışan diğer personelin şirkete ait markanın yazılı olduğu tişörtü giymesine rağmen bu kişinin bunu giymemesi olarak belirtilmiştir.
Yargıtay değerlendirmesinde, tüm personelin iş kıyafetini giyerken ilgili çalışanın giymemesi...