SON YAZILAR

16 Ocak 2018 Salı

İşyeri başka ile taşınırsa işçiye tazminat hakkı doğar

Alo Sgk | 09:12 | | | | | | | | |


İşyeri başka ile taşınırsa işçiye tazminat hakkı doğar

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

İşverenin işçiyi başka bir ildeki işyerine göndermesi çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturur. İşveren bunu kabul etmeyen çalışanı ya eski koşullarıyla çalıştırmaya devam etmeli ya da tazminatını vermelidir.


İşçi-işveren ilişkisinde her iki tarafın hak ve yükümlülükleri söz konusudur. İşverenin yönetim hakkı çerçevesinde sahip olduğu bazı düzenlemeleri hayata geçirme yetkisi söz konusudur. İşte bu gibi durumlarda çalışanın işyerinin değiştirilmesinin işverenin yönetim hakkı çerçevesinde olup olmadığı belirleyicidir. İşveren işçisinin işyerini yönetim hakkı çerçevesinde kalacak sınırlarda değiştirmişse ve işçinin aleyhine bir durum doğmamışsa geçerli bir işlem yapılmıştır.

‘İSTİFAYA ZORLAMA’ OYUNU
Ancak bu sınırları aşan nitelikte ve işçinin aleyhine sonuç doğuran bir değişiklik söz konusu ise işçinin bu değişikliğe uyması gerekmediği gibi tazminat hakkı da doğabilecektir. İşverenler çoğu kez işçinin işyerini iyi niyetli olarak değil, istifaya zorlamak için değiştirirler. İşçinin işyerindeki veriminin düşmesi, iş arkadaşları veya işverenle sorunlar yaşaması sonrası işçiyi işten çıkartıp kıdem tazminatı ödemek istemeyen işverenler işçiyi kabul etmeyeceğini bildikleri bir işyerine göndermek ister. Bu durumda işçi yeni işyerine gitmek yerine istifa etmek zorunda kalır. İşveren de kıdem tazminatı ödemek durumunda kalmaz. Bu şekilde yapılan işyeri değişikliklerinin geçerli olup olmadığı bazı şartların varlığına göre farklılık gösterir.

SADECE YAZILI METİN DEĞİL
İşyerinde çalışma şartları yalnızca yazılı metinler aracılığıyla belirlenmez. Bunun dışında uzunca bir süredir uygulanan ve artık işyeri uygulaması halinde gelmiş düzenlemeler de çalışma şartlarını büyük oranda belirleyebilir.

TAZMİNATSIZ ÇIKARAMAZ
İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturan bir durumu kabul etmemesi halinde işveren işçiyi eski koşullarda çalıştırmaya devam etmek zorundadır. Ya da işçiyi ancak tazminat ödeyerek işten çıkartabilir. Esaslı değişiklik oluşturan hallerde işçinin bunu kabul etmemesi işverene tazminatsız olarak işçiyi işten çıkarma hakkı vermez.

6 günde kararını bildirmeli
Çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturan hallerde...