SON YAZILAR

3 Ocak 2018 Çarşamba

Kaplıca Tesisleri İle İlgili Duyuru

Alo Sgk | 15:43 | | | |


T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumumuzca ödenmektedir.
Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.