SON YAZILAR

16 Ocak 2018 Salı

Maaşınız gününde yatmıyorsa

Alo Sgk | 09:39 | | | | | |


Maaşınız gününde yatmıyorsa

Ali ŞERBETÇİ
Takvim Gazetesi

■ Yaklaşık 2 aydır maaşlarımız ödenmiyor. Kimse herhangi bir açıklamada yapmıyor. Bu durumda haklarımız nelerdir? 5...305469 Nolu SMS 


4857 sayılı İş Kanunu'nun 34'üncü maddesinde ücretin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir (zorunlu) nedenler dışında ödenmesi gerektiği tanımlanmıştır.


Ücreti gününde ödenmeyen işçi şunları yapabilir;


1. İşçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.


2. İş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez.


3. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.


4. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları için fesh edilemez ve yerine yeni işçi alınamaz.


Ücret ödeme tarihinden itibaren 20 gün içinde ödenmez ise işçi;


21'inci gün itibariyle İş Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre 6 günlük (hak düşürücü) süre içinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24. maddesinde tanımlanan "İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse" maddesini gerekçe göstererek hizmet akdini haklı sebeple tazminatını almak kaydı (eski 1475 s. 
İş K. md.24) ile fesh edebilir.

İş Kanunumuz işçi ücretinin zamanında ve tam olarak ödemesi gerektiği esasını getirmiştir. Yasa koyucu, 20 günlük süreyi, işçinin iş görmekten kaçınma hakkını kullanmaya başlaması için tanımıştır.


Zamanında ödenmeyen ücret içinde mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanmasını emretmiştir. İşçi dava açarak geciken ücretini faizi ile talep edebilir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?


■ 01.03.1964 doğumluyum...


Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.takvim.com.tr/yazarlar/aliserbetci/2018/01/16/maasiniz-gununde-yatmiyorsa