SON YAZILAR

23 Ocak 2018 Salı

Maliye’ye göre bütçe performansı başarılı

Alo Sgk | 08:57 | | |


Maliye’ye göre bütçe performansı başarılı

İsmet ÖZKUL
Dünya Gazetesi

Son yazımızda 2017 bütçe performansını ele alarak, bu alandaki risklere değinmiştik. Özetle bizim değerlendirmemiz bütçede olumsuz gelişmeler olduğu ve seçim atmosferi nedeniyle daha da kötüye gidebileceği yönündeydi.Bu yazı üzerine Maliye Bakanlığı yetkilileri, yazıdaki tespitlere katılmadıklarını belirterek kendi değerlendirmelerini yazılı olarak paylaştılar. Bu köşede yer alanların yanı sıra bu konuda dile getirilen, yazıya dökülen diğer analizlerle birlikte değerlendirebilmeniz amacıyla Maliye’nin görüşlerini de bu köşede paylaşıyoruz.

Maliye Bakanlığı yetkililerinin değerlendirmesi şöyle:

* 2017 yılı bütçe kanununda merkezi yönetim bütçe açığı hedefi yaklaşık 47 milyar lira olarak öngörülmüştü. En son açıklanan Orta Vadeli Programda ise yıl sonu bütçe açığı tahmini 61,7 milyar lira olarak revize edildi. Fakat 2017 yılsonu bütçe açığı gerçekleşmesi yıl başı bütçe açığı hedefi seviyesinde, Orta Vadeli Programda yer alan bütçe açığı tahmininin ise 14,3 milyar lira altında gerçekleşti. Bu performans; ekonomiyi teşvik paketi kapsamında yapılan harcamalar ve vazgeçilen vergi gelirleri ile hızlandırılan KDV iadelerine rağmen gerçekleşti.

* Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı Orta Vadeli Program tahmininde yüzde 2 idi. Gerçekleşen bütçe açığının yılsonu milli gelir tahminine oranının ise yüzde 1,5 seviyelerinde kalması beklenmektedir. Bu çerçevede 2017 yılı için Orta Vadeli Programda yüzde 2,4 olarak öngörülen genel devlet açığının milli gelire oranının da yüzde 2’nin altında kalmasını bekliyoruz.

* Türkiye’de 2010 yılından bu yana geçen son 8 yıldır genel devlet açığının milli gelire oranı ortalama yüzde 1,1 olmuştur. 2010-2017 dönemini kapsayan son 8 yılda ortalama bütçe açığının milli gelire oranı G7, OECD, Avro Bölgesi ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasından daha düşüktür.

* Bütçe dengesindeki iyileşmeye paralel olarak borç yükünün milli gelire oranı 2010 yılında yüzde 40’tan 2016 yılında yüzde 28,3’e geriledi. 2017 yılında borç yükünün yüzde 28 civarlarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla borç yükü bakımından da kamu mali dengelerinde bir bozulma söz konusu değildir.

* Bütçe giderleri 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16, faiz hariç giderler ise yüzde 16,3 oranında artmıştır. Her iki oran da bütçenin temel kalemi olan vergi gelirlerindeki yıllık yüzde 16,8 olan artış oranının altındadır.

* 2017 Bütçe kanununda faiz harcamalarını...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/maliyeye-gore-butce-performansi-basarili/399700