SON YAZILAR

24 Ocak 2018 Çarşamba

Mesleki Yeterlilik Teşviki nasıl uygulanacak?

Alo Sgk | 09:17 | | | | |


Mesleki Yeterlilik Teşviki nasıl uygulanacak?

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

İşsizlik Fonu’ndan sağlanan desteklerden biri de mesleki yeterlilik belgelerine ait sınav ve belge ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasıdır. Mesleki yeterlilik zorunluluğu bulunan mesleklerde sınavlarda başarılı olanlar destekten yararlanabilmektedirler. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.


MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında uygulanan sınav ve belge ücret teşvikinden sadece; mesleki yeterlilik zorunluluğu kapsamında sınava girenler, sınav ücretini ödeyenler veya sınav ücreti tutarınca teminat gösterenler, girmiş olduğu sınav/sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanmış kişi/kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.
Teşvikten yararlanmak için ya sınav öncesinde peşin ödeme yapmak ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34’üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerlerde teminat gösterilmek zorundadır. Bunun dışında çek veya senet gibi diğer ödemeler kabul edilmemektedir. Sınav bedellerine ilişkin tüm ödeme veya teminat gösterme işlemleri sınav tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır.

Daha önce mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen işçiler şahsen başvuru yapıyor, yine sınavda başarılı olmaları halinde destek tutarını kendileri alıyorlardı. Mesleki yeterlilik alma maliyetleri işçinin tek seferde karşılamayacağı kadar yüksek olduğundan bazı işverenler çalışanlarına destek oluyordu. Bu anlamda çalışan adına sınav ücreti işverenlerce karşılanıyor, teşvik tutarının kime ödeneceği konusunda tereddüt yaşanıyordu.

Ancak 2017 Nisan ayında...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/mesleki-yeterlilik-tesviki-nasil-uygulanacak/399884