SON YAZILAR

29 Ocak 2018 Pazartesi

Modernizasyon YTB kapsamında indirimli kurumlar uygulaması

Alo Sgk | 09:08 | | | |


Modernizasyon YTB kapsamında indirimli kurumlar uygulaması

HAKAN ŞİRİN - MALİ MUŞAVİR
Dünya Gazetesi

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile ülke çapında yapılacak bazı yatırımlara Ekonomi Bakanlığı’nca verilecek Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında KDV istisnası, SGK prim desteği, İndirimli kurumlar vergisi, yer tahsisi ve kredi faiz desteği 2012 yılında yürürlüğe girdi. Bu kararın uygulama detaylarını belirleyen tebliğ (Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin tebliğ) 20 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak işleyiş detayları hakkında açıklamaları belirlemiş oldu. Söz konusu tebliğde yatırımlar komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon şeklinde cinslere ayrıldı. Yatırım cinslerinin kimi ortak kimi farklı uygulama hükümleri bulunuyor. Müracaat şartları ve işleyişleri de farklılaşıyor. Buraya kadar bahsettiğim Yatırım Teşvik Belgesi uygulamasının Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen süreci. İş sadece Ekonomi Bakanlığı ile kalmıyor, indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile Maliye Bakanlığı SGK prim desteği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Bakanlığı’na da bakan yönleri mevcut. Bu sebeple mezkur kurumlar söz konusu destek ve indirimin uygulaması hakkında kendi alt mevzuatlarını oluşturuyorlar.


Maliye Bakanlığı ise indirimli kurumlar vergisi hususunda Kurumlar Vergisi (KV) 1 Seri Nolu Tebliğ’de değişikliğe giderek uygulamanın detaylarını belirliyor. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasını birçok örnek ile KV 1 nolu tebliğde açıklıyor. Açıklamaları yaparken yukarıda bahsettiğimiz Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen yatırım cinslerinden sadece Tevsi yatırım için ayrı ve kısa bir izahat yapıyor. Hal böyle olunca tebliğde kendine has bir başlıkta zikredilmeyen komple yeni yatırım, modernizasyon ve diğer yatırım cinsleri için uygulanacak indirimli kurumlar vergisi esasları boşlukta kalamayacağı için tevsi haricinde bahsedilen esaslara göre yapılacağı anlaşılıyor. Zaten işin doğasıda budur...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/modernizasyon-ytb-kapsaminda-indirimli-kurumlar-uygulamasi/400573