SON YAZILAR

16 Ocak 2018 Salı

Ödenmeyen SGK primleri ile ilgili vergi dairesi ceza kesebilir

Alo Sgk | 09:21 | | | | |


Ödenmeyen SGK primleri ile ilgili vergi dairesi ceza kesebilir

Av. Nazlı Gaye Alpaslan
Hürses

Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu müşterek çalışma yaparak ödenmeyen SGK primleri ile ilgili vergi mükelleflerinden bilgi istemeye başlamıştır. Buna göre, yıl içerisinde ödenmeyen SGK primlerinin gider yazılması halinde vergi daireleri SGK kurumları ile bağlantılı çalışarak mükelleflerden açıklama istemektedir.Bilindiği üzere, 174 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “C-SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” başlıklı bölümünde, SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin SGK’ya fiilen ödenmiş olması gerektiği, bu nedenle sigorta primlerinin, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacağı belirtilmiştir. ayrıca, aralık ayına ait sigorta primlerinin ertesi yılın ocak ayı içinde ödenmesi durumunda ise bu primler aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.


Son günlerde vergi daireleri tarafından mükelleflere yazı tebliğ edilerek ödenmemiş SGK primleri ile ilgili bazı mükelleflerden bilgi istenilmektedir. Oysaki...