SON YAZILAR

12 Ocak 2018 Cuma

Sat-geri kirala yönteminde vergisiz devir yapılabilir mi?

Alo Sgk | 08:51 | | | | |


Sat-geri kirala yönteminde vergisiz devir yapılabilir mi?

Yılmaz SEZER - Güncel Group Yönetim Kurulu Başkanı
Dünya Gazetesi

Şirketleri ekonomik olarak rahatlatmak özkaynak olarak desteklemek, önünü açmak ve işletmelerin aktifindeki gayrimenkullerin gerçek bedeli ile muhasebeleştirilmesini sağlamak amacıyla getirilmiş olan bir düzenleme olan Sat-Geri Kirala (Sale&Leaseback) işlemi şirketlerin aktiflerinde bulunan taşınır ve taşınmaz varlıkların leasing şirketine satılıp yeniden kiralanması işlemidir.


Özellikle işletme sermayesi açığı bulunan şirketler leasing şirketin satış bedelini nakden tahsil etmek ve geri ödemesini uzun vadeye yaymak suretiyle bilançolarını daha likit hale getirebilmektedirler.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralama işlemi yapan kuruluşlarca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan ve bu işleme konu olabilecek her türlü taşınır ve taşınmaz varlıklara uygulanmak üzere; malın kira süresi sonunda kiracıya devir edilecek olması halinde;

■ Finansal kiralama işlemi yapan kuruluşlara satışı,

■ Finansal kiralama şirketince ilk mal sahibine kiralanması,

■ Finansal kiralama şirketince kiracıya geri satış işlemlerine,

KDV istisnası uygulanmaktadır. Yine bu işlemler nedeniyle alım satım nedeniyle tapu alım satım harcı ödenmemektedir.

Ekonomik şartların ağırlığı ve nakit para döngüsündeki yaşanılan sorunlar nedeniyle sat geri kirala işlemi yapan şirketler mevcut kira bedellerini ödemekte zorlanınca söz konusu varlığı satmak ve / veya finansal kiralama sözleşmesini fesih etmek istemektedirler tabi durumda sağlanılan istisnaların durumlarının ne olacağı uygulamada tartışma yaratan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Durumu dikkate alan Maliye Bakanlığı vermiş olduğu özelgelerle konuya açıklık getirmeye çalışmaktadır.

Buna göre Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 31. maddesi hükmü gereğince sözleşmenin fesih edilmesi ve söz konusu varlığın finansal kiralama şirketleri tarafından 3’üncü kişilere satılması halinde, malın ilk sahibine uygulanan vergi istisnalarının düzeltilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir. Yani söz konusu istisnanın devamlılığı için sözleşmenin Finansal Kiralama Kanunu’nun 31. madde hükmüne göre fesih edilmesi şartı getirilmiş bulunmaktadır. Sözleşmenin diğer nedenlerle fesih edilmesi mevcut istisnaların ortadan kalkmasına ve vergi doğmasına neden olmaktadır.

Peki nedir söz konusu kanunun 31. maddesi ve hangi durumları kapsamaktadır.

Kiralayan, finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya verdiği otuz günlük süre içinde de bu bedelin ödenmemesi hâlinde, sözleşmeyi feshedebilir. Ancak...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/sat-geri-kirala-yonteminde-vergisiz-devir-yapilabilir-mi/398166