SON YAZILAR

19 Ocak 2018 Cuma

SGK Asgari İşçilik İle İlgili Genel Talimat

Alo Sgk | 17:18 | | |


SGK Asgari İşçilik İle İlgili Genel Talimat

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Asgari İşçilik Daire Başkanlığı
Tarih: 15/01/2018
Sayı: 71582837-206.05-E.304076
Konu: Yönetmelik Değişikliği
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Bilindiği üzere, 12/01/2018 tarihli ve 30299 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğin 112 nci maddesine onuncu fıkra eklenmiştir. Bu fıkra ile 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen işler dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmayacağı öngörülmüştür.

Buna göre, ihale konusu işin sözleşmesinden veya şartnamesinden 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen işlerden olduğunun anlaşılması veya ilgili idarece işin, bu kapsamda ihale edildiğinin yazılı olarak bildirilmesi halinde bu işlerden dolayı Kurumumuza bildirilmesi gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda araştırma işlemi yapılmayacaktır.
Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılan ihale konusu işlerle ilgili olarak, idarelerce 5510 sayılı Kanunun 90 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurama bildirim yükümlülüğü ile hakediş ödemelerinden önce borcu yoktur yazısının aranması ve teminatın iadesi için Kurumumuza ihale konusu işten kaynaklanan borcun bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Savaş ALIÇ
Genel Müdür V.