SON YAZILAR

15 Ocak 2018 Pazartesi

SGK Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Maliye Özelgesi

Alo Sgk | 10:09 | | | | |


SGK Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Maliye Özelgesi

Nurten Örnek
E. Öğretim Görevlisi
nurtenornek@muhasebetr.com


SGK teşviklerinin nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili olarak sıkça yaşanan problemlerden biri de bunların gelir olarak mı yoksa netleştirilerek mi kayıtlara alınacağıdır. Çok yakın bir zamanda verilen Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün 61504625-5334-86 sayılı özelgesi konuya tam anlamıyla netlik kazandırmıştır.


Buna göre  6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 5. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirtilen Hazinece karşılanan sigorta prim teşvikinin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilirken aşağıdaki şekilde muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.
------------------------------------------- /---------------------------------------------------
770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı xxx
136 Diğer Alacaklar Hesabı xxx
                         360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı xxx
                         361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı xxx
                         335 Personele Borçlar Hesabı xxx
------------------------------------------- /---------------------------------------------------
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı xxx
                                             136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı xxx
------------------------------------------- /---------------------------------------------------
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı xxx
                                             602 Diğer Gelirler Hesabı xxx – —-
------------------------------------------- /---------------------------------------------------
Görüldüğü üzere netleştirme değil, gelir olarak dikkate alınması gerektiği Maliyenin vermiş olduğu özelge ile de netleşmiş oldu.