SON YAZILAR

17 Ocak 2018 Çarşamba

SGK uygulamalarında yeni değişiklikler

Alo Sgk | 10:10 | | | | |


SGK uygulamalarında yeni değişiklikler

İsa KARAKAŞ
İto Haber

* Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yeni uygulamada, yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Ancak bazen işverenler yükümlülüklerini zamanında yerine getiremiyor. SGK bu durumları da göz önünde bulundurarak yeni düzenlemelere gitti.


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), işyerleri ve çalışanlara ilişkin yapmakta olduğu uygulamalar, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre belirleniyor. Belirtilen yönetmelikte, yeni değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler hem işyerlerini hem de sigortalıları etkiliyor. Bu yazımızda, yapılan söz konusu değişikliklerden, işverenlerden kaynaklanmayan sebeplerle SGK yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ile çırak-stajyer ve öğrencilerin sigortalılıklarına ilişkin değişikliklerin uygulaması konu edildi.

İDARİ PARA CEZASI

SGK uygulamasında, yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen işverenlere idari para cezası uygulanıyor. Ancak bazen işverenler, yükümlülüklerini süresinde yerine getirmek istemelerine rağmen ortaya çıkan birtakım arızalar veya diğer engelleyici sebeplerle süresinde yerine getiremiyor. SGK da bu durumları göz önünde bulundurarak yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre SGK’nın, merkezi bilgisayar sisteminde bir arıza olmamasına rağmen, işverenin işyeri dosyasının veya sigortalının ikametgahının bulunduğu bölge, il, ilçe veya mahalde:
  • Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana gelen arızalar,
  • Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
  • Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve işlem yapmayı engelleyici durumlar,
  • Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabii afetler ile grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları nedenleriyle kanuna göre SGK’ya verilmesi gereken her türlü;
  • Bilgi, belge,
  • Bildirge ve beyannamelerin, 
  • Yapılması gereken prim ödemelerinin veya n Kuruma yapılması gereken başvuruların yapılamaması hallerinde bu hallerin de sosyal güvenlik il müdürlüğünce tespit edilmesi ve bu hususun da SGK Başkanlık makamınca uygun görülmesi halinde bu yükümlülükler sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci iş gününün sonuna kadar yerine getirilirse yasal sürede yerine getirilmiş sayılacak. Bu durumlarda idari para cezası da uygulanmayacak.
Sorularınız için: isakarakas@hotmail.com

ÇIRAK-STAJYER VE ÖĞRENCİLERİN FAYDALANACAĞI SGK YARDIMLARI
Mesleki Eğitim Kanunu’nda...