SON YAZILAR

17 Ocak 2018 Çarşamba

Sosyal Güvenlik Müşavirliği Odalaşmak İstiyor

Alo Sgk | 08:55 | | |


Sosyal Güvenlik Müşavirliği Odalaşmak İstiyor

Vedat İLKİ

Sosyal Güvenlik Müşavirliği disiplinli bir meslek yolunda ilerlemek için Çalışma Bakanlığında çalışanlardan özellikle genç emeklilerden ya da meslekten ayrılarak bilgi birikimini bu alanda kazanca  dönüştürmek isteyenleri müstakil bir oda olmak için birlikteliğe çağrı yapıyor.


Bizim meslek anlayışımız ileride tamamen bağımsız bir meslek olarak, "Muhasebe" ana bilim dalından farklı, çalışma hayatına disiplin sağlayacak ‘’Yeminli Sosyal Güvenlik Müşavirliği ‘’mesleğini ülkemize kazandırmaktır.

Amacımız; 
Yeminli Sosyal Güvenlik Müşavirliği mesleği ile çalışma hayatına yepyeni bir disiplin anlayışı sunmak, 
Ø  İşletmelerde verimi artırmak,
Ø  ÇSGB ile işbirliği içinde iş yükünü azaltmak, 
Ø  Kayıt dışı çalışmayı en alt seviyeye düşürmektir.
Bu mesleği ileriye taşımak, çalışma hayatını ilgilendiren ‘’Çalıştay ve Kurultaylarda‘’ yer almasını sağlamak, kanun düzenlemelerinde TBMM'ye rehber anlayışında olmak idealimizdir.

Misyonumuz
Çalışma hayatında işçi ve işveren arasında balans ayarı, kamu maliyesinin gelirini artırma yönünde sorumluluğu paylaşmak, kulaktan dolma yanlış bilgi ve donanımlı değil, bilgi birikimiyle öne çıkmak misyonumuzdur. 

Bu meslek mensupları sahada işbirliği içinde SMMMO ve YMMO ile birlikte ortak çalışma yapabilirler.

Kavgadan yana değil uzlaşmadan yana bir çalışma hayatını sağlamak hedef ilkeleri arasında yer almaktadır.

Fakat maalesef bazı güç odakları Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ve yaptığı işleri görmezden gelmek istiyorlar.

Özellikle ÇSGB'nin bu konuda bir adım atarak gönüllü paydaşı olma azmindeki Sosyal Güvenlik Müşavirleri derneğinin  odalaşması hedefinde destek olması gerekiyor.

Hukuk düzenlemesi anlamında iktidar partisinin de desteklemesinde toplumsal bir fayda bulunuyor. 

DERNEK ODA OLMAK İSTİYOR!

2008 Yılında 5510 sayılı SS ve GSS Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda ihtiyaç duyulan "Kanunun anlaşılması"adına Dernek çatısı altında bir avuç kişinin bir araya gelmesiyle birlikte ‘’Sosyal Güvenlik Müşavirler Derneği’’ kurulmuştur. 

Derneğin kuruluşundan bugüne kadar edindiği bir diğer misyon ,Sosyal Sigortalar alanında tüm halkımızın bilinçlendirilmesi, aynı zamanda paydaşı olarak gördüğü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının da sorunlarına duyarsız kalmamasıdır.

Sekiz yıllık süre boyunca son dört yıldır düzenli olarak üyeleriyle birlikte olarak güncel gelişmeleri takip ederek bu konularda üyelerini bilinçlendirmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Müşavirleri internet sitesinde yazarlarıyla birlikte tüm takipçilerine bu alandaki gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

BİLİRKİŞİ VE UZLAŞTIRMA BİZDE VARIZ!

Adliyelerde İş ve Sosyal Güvenlik alanında Bilirkişilik/Uzlaştırma  yapanlara rehber oluyor.

Üniversitelerin özellikle İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Y.Lisans ve Doktora programında okuyanlara kaynak araştırmalarında yardımcı olmaya devam ediyor. Akademik anlamda çalışma yapanlara kaynak olmaya devam ediyor.

Bilgi kirliliğini önleme adına üyelerini ve diğer paydaşlarını bilgilendiriyor. Dernek üyelerimiz katıldıkları TV programlarında, yazılı basın organlarında, hakemli mesleki dergilerde konuşma ve yazılarıyla doğru, asparagasa yer vermeyen bilgileriyle halkımızı aydınlatıyor.
Araştırmacı yazarlarıyla  özellikle 5510 sayılı SS ve GSS Kanunda yapıcı düzenlemelere yer verilmesi konusunda TBMM'deki vekillere yol gösterici olmaya çalışıyor.

İş kazalarına karşı duyarsız kalmayan derneğimiz Genç ve Çocuk İşçilerin kötü çalışma koşullarına karşı çıkıyor,  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun eksik kalan düzenlemelerinin tamamlanmasını istiyor, kayıt dışına karşı daima mücadele ediyor.

Yabancıların çalışma izinleri,mültecilerin çalışma koşulları,Uluslar arası Göç ve Koruma Altında olanların istihdamı olmak üzere çalışma hayatına yön verme açısından çalışmalara destek vereceğimize inanıyoruz.

İşverenler için teşvik anlamında yaratıcı fikirler sunmayı kendimize görev biliyoruz.

İş-Kur ile birlikte istihdam projelerinde çalışmalar ortaya koyabiliriz.

Emeklilerin daha iyi şartlarda emekli maaşı alması için bu sahada eleştirel gözle bakmaya devam ediyor.

Aynı zamanda SGK'nın aktüeryal dengelerinin gözetiminden yana tavır alıyor.

Düzenli prim ödeyen işverenlerin ödüllendirilmesi olan teşviklerin kaldırılması yerine düşük primlerin işverenden alınmasından yana düzenlemelere yer verilmesini istiyor.

SGK çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesinden yana olduğunu her platformda dile getirmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik bilincini yerleştirmek eğitimle mümkün olmaktadır.

Sosyal Güvenliğin tek bir çatı altında toplandığından ülkemizde Sosyal Güvenlik Müşavirlerine ihtiyaç hızla artmakta, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları bu sahada görev alsa da bu ihtiyacı karşılamaktan şu anda uzak bulunduğunu görmek gerekmektedir.

İİBF mezunları, Kamu Yönetimi mezunları, Avukatlar, Muhasebeciler, İnsan Kaynakları çalışanları, kamu kurumlarında çalışanlar ve emekli olanlar, Meslek Yüksek Okul mezunları, Endüstri Mühendisleri, İşletme Mühendisleri, Özel sektör ve Belediyelerin Orta ve Üst Düzey Yöneticileri, Sağlık ve Hastane Sektörü çalışanları eğitim alarak hızla sektörde ''SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ'' olmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku buna bağlı yasal düzenlemeler,ikincil mevzuatlar hızla değişmekte kanunları ikincil mevzuatları yorumlamak için uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bundan dolayı Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği konularına hızla hakim olmakta zamanında eğitim toplantıları yaparak üyelerini, yazar kadrolarıyla kamuoyunu aydınlatmaya devam etmektedir.

‘'SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ''2008'de yürürlüğe giren Reform yasasının anlam açısından meydana getirdiği kargaşa ortamından bir güneş gibi doğarak faaliyete geçmiş,bugüne değin 150'ye yakın üyesiyle bu alanda her kesimle buluşmuş durumdadır.

10. Yılında Sayın Bakanımız Jülide SARIEROĞLU’nun katkılarıyla derneğimizin çıtasını yükseltmek ilerleyen yıllarda Bakanlık Çalışanlarının da katkılarıyla derneğin odalaşması yönünde yasal değişikliğe her zaman destek olacağımızı duyurmak istiyoruz.