SON YAZILAR

12 Ocak 2018 Cuma

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Alo Sgk | 08:26 | | | |


12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30299

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK


MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(10) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen işler dolayısıyla asgari işçilik değerlendirmesi yapılmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/5/2010
27579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
12/10/2010
27727
2-
28/10/2010
27742
3-
2/3/2011
27862
4-
16/6/2011
27966
5-
17/4/2012
28267
6-
21/8/2013
28742
7-
1/10/2013
28782
8-
3/5/2014
28989
9-
29/5/2016
29726
10-
25/8/2016
29812
11-
5/12/2017
30261
12-
23/12/2017
30279