SON YAZILAR

4 Ocak 2018 Perşembe

Taşeron işçisinin hak kaybı var mı?

Alo Sgk | 09:51 | | | | | |


Taşeron işçisinin hak kaybı var mı?

Resul KURT
Star Gazetesi

Kamudaki taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinde taşlar yerine oturdu. Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ve kısa sürede ilgili bakanlar ve bürokratların çalışmalarıyla sonuçlandırılan 696 Sayılı KHK’den sonra şimdi de uygulamanın usul ve esasları yayınlandı.

Bu haktan yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekiyor.
Bir sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için;
a) 4734 Sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması,
b) Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,
c) Yaklaşık maliyetin en az yüzde 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması,
ç) Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.
Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı;
a) Park ve bahçe bakım ve onarımı işlerine,
b) Çöp toplama işlerine,
c) Cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilecek.
Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden her bir hizmet türü için ayrı ayrı değerlendirme yapılır. Örneğin...