SON YAZILAR

13 Ocak 2018 Cumartesi

Ticari ve mali boyutu ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları

Alo Sgk | 09:57 | | | |


Ticari ve mali boyutu ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları

Onur ÇELİK - Yeminli Mali Müşavir
Dünya Gazetesi

2016 yılı ekonomik verilerine göre Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası'nın (GSMH) %8.2’si gayrimenkul yatırımlarına dayalı olan inşaat sektöründen oluşmakta. Ekonomik sistem içerisinde gayrimenkuller önemli bir yatırım aracı olmakla beraber istenildiği anda elden çıkartılması her zaman kolay olmadığı için söz konusu yatırımın likidite edilmesinde zorluklar bulunmaktadır. Tam da bu noktada bahsi geçen sorunun ortadan kaldırılması adına karşımıza modern bir finansal yapı olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) çıkmaktadır. GYO kısaca, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralanması ile kira geliri ve en nihayetinde de eldeki mevcut gayrimenkulleri satarak alım satım kazancı elde etmek amacıyla kurulan şirketler olarak tanımlanabilir. GYO statüsüne sahip şirketlerin halka açılması zorunlu olup halka arz sonrasında, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari %25’i borsada işlem görmesi gerekmektedir. GYO şeklinde bir organizasyon yapısının kurulmasının avantajları özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- SPK nezdinde halka açılma,

- Halka açılmanın getirdiği kurumsallaşma,

- GYO yapısı sayesinde şirketlerin/grupların bilinilirliğini artması,

- Gayrimenkullerin değerlemesinin yaptırılması sayesinde değer artışları realize edilmeden ve vergi ödenmeden şirket değerinin arttırılması,

- GYO‘ların gayrimenkullerin satışından veya kiralanmasından elde edilen gelirlerin kurumlar vergisinden istisna olması,

- Damga vergisi istisnası ve stopaj avantajları,

- Şirketlerin ucuz maliyetli finansman bulabileceği platformlara daha kolay erişim imkanı,

- Borsada işlem görmesi sebebi ile gayrimenkul yatırımlarının daha likit hale gelmesi.

Olası dezavantajları ise şunlar olabilir;

- 3-6 ay içerisinde halka açılmayan GYO’ların lisansı iptal edilmektedir. Bu durumda da, yararlanılan tüm mali avantajlar için geçmişe yönelik vergi cezası ve itibar kaybı gibi riskler ortaya çıkabilmektedir.

- Genellikle halka arz sonrası GYO’ların hisse senetleri %30-40 değer kaybederek fiyatlanmaktadır. Bu da gayrimenkullerin başkaları tarafından %30-40 düşüğe satın alınması riskini beraberinde getirmektedir.

- Halka açılan şirketin/grubun ana faaliyet konusunun inşaat/müteahhitlik, gayrimenkul geliştirme olmaması durumunda yatırımcı özellikle de yabancı yatırımcı ilgisi çok daha düşük seviyede kalabilmektedir. Yeterince yabancı yatırımcı ilgisi olmayınca da piyasada derinlik az olmakta ve buna bağlı olarak da hisse değeri çok düşük düzeyde kalabilmektedir.

- SPK uygulamalarının getirdiği kurumsallaşma/prosedür yükü şirket yönetimlerini oldukça zorlamaktadır.

- Gayrimenkullerde yapılacak her değişikliğin ve geliştirmenin ruhsata birebir uyumlu olma mecburiyeti bulunmaktadır. İmar planı değişmeden yapılması hedeflenen geliştirmeler dikkate alınmamakta ve proje geliştirme bedeli üzerinden portföyde gösterilememektedir...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/ticari-ve-mali-boyutu-ile-gayrimenkul-yatirim-ortakliklari/398305