SON YAZILAR

31 Ocak 2018 Çarşamba

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/98

Alo Sgk | 09:32 | | |


Vergi Usul Kanunu Sirküleri/98


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/98
Konusu: Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle 31 Ocak 2018 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.


Tarihi: 31/01/2018
Sayısı: VUK-98/ 2018-2
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle söz konusu il ve ilçelerdeki mükellefler tarafından 31 Ocak 2018 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:
Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlindeki mükellefler tarafından 31 Ocak 2018 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/Aralık dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 28 Şubat 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı