SON YAZILAR

12 Ocak 2018 Cuma

Yılsonu / yılbaşı uyarıları (1)

Alo Sgk | 08:47 | | | |


Yılsonu / yılbaşı uyarıları (1)

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

İçinde bulunduğumuz günlerde vergicilerin gündeminde çoğunlukla yılsonu kapanış işlemleri ve yeni yılın planlamaları olmalı. Bir taraftan 2017 defterleri kapatılıyor, bir taraftan beyan dönemi yaklaşırken beyanname hazırlıkları yapılıyor. Dönemin yoğunluğunu dikkate alarak, yılsonu / yılbaşı için bazı uyarılar yapmakta yarar gördüm. Hepsi bilinen konular ama hatırlamakta ve bir kere daha bazı konuları gözden geçirmekte yarar var.


- Defterlerin yazdırılması

Fiziki ortamda defter tutanlar için, kayıtların yasal süresinde yapılmamasının ve defterlerin yazdırılmamasının önemli sonuçları olabiliyor. Başta usulsüzlük cezası ve katma değer vergisi indiriminin reddi riskleriyle karşılaşmamak için, defterlerin tamamlanarak yazdırılması ihmal edilmemeli.

- Taşınmaz ve iştirak satış kazancının fon hesabına alınması

En az iki yıl süreyle elde tutulan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar için yararlanılabilen istisna, diğer koşullar yanında, satıştan elde edilen kazancın istisna kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması koşuluna bağlı. 2017 yılında taşınmaz veya iştirak hissesi satıp istisnadan yararlanacak olan kurumların; kazancın istisna olacak kısmını 25 Nisan 2018 tarihine kadar fon hesabına almaları gerekiyor. Daha zaman var ama ertelememekte de yarar var.

- Yurt dışı kazançların Türkiye’ye transferi

Yurt dışı iştirak kazançları ve yurt dışı şube kazançları, bazı koşullar yerine gelmişse, kurumlar vergisinden istisna. Bu koşullardan birisi de söz konusu kazançların, beyanname verme süresi içinde Türkiye’ye transfer edilmiş olması. 2017 yılında yurt dışı iştirak kazancı veya yurt dışı şube kazancı elde eden kurumların, istisnadan yararlanabilmesi için, elde ettikleri kazancı, 25 Nisan 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer etmiş olmaları gerekiyor.

- Yurt dışı inşaat ve onarma işlerinden sağlanan kazançların konsolide edilmesi

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, başka bir koşul aranmaksızın kurumlar vergisinden istisna. Kazancın Türkiye’ye getirilmesi zorunlu değil. Kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi yeterli. Gerekli kayıtların zamanında yapılması atlanmamalı.

- Çalışanlara yapılacak temettü ödemeleri

Çalışanlarına 2017 yılı kurum kazancı üzerinden...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/yilsonu-yilbasi-uyarilari-1/398106