SON YAZILAR

13 Şubat 2018 Salı

6 puanlık teşvikin süresi uzatıldı

Alo Sgk | 09:29 | | | | |


6 puanlık teşvikin süresi uzatıldı

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Bilindiği üzere üretim ve istihdamı artırmak için bir çok teşvik sistemi  uygulanıyor. Bu teşviklerden biride kamuoyunda bölgesel teşvik olarak bilinen ve gelişmekte olan yöreler için getirilen 1 Ocak 2013 tarihinden beri uygulanmakta olan   işverenlere prim indirimi uygulanması. 10 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 2018/11190  sayılı Kararı ile teşvik süresi biten iller yönünden teşvik süresi 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldı. Böylece bu yörelerde yatırım yapmış olan işverenler yönünden belirsizlik giderilerek önemli bir rahatlama sağlanmış oldu. 


Teşvikte işçi sayısı 
Başlangıçta  prim indiriminden 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanıyordu. 10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6663 sayılı  Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 10 işçi sınırlaması kaldırıldı. Söz konusu illerde faaliyette bulunan bütün özel sektör işyerleri  işçi sayısına bakılmaksızın teşvikten yararlanacak.  

Şartları neler?                                          
Bilindiği üzere 5 puanlık prim indiriminde prime esas kazancın üst sınırına kadar olan ödemeler dikkate alınıyor. 6 puanlık prim  indiriminde ise prime esas kazancın alt sınırı/asgari ücret(2.029,50 TL)  dikkate alınıyor. Bu durumda ilk önce 5 puanlık indirim yapıldıktan sonra 6 puanlık indirimin yapılması gerekiyor. 

Kapsadığı yerler?                                                       
6 puanlık prim indirimi Bakanlar Kurulu kararında belirtilen aşağıdaki illerde kurulu bulunan bütün özel sektör işyerlerini kapsıyor. Buna göre aşağıda...