SON YAZILAR

21 Şubat 2018 Çarşamba

Alt İşveren İşçilerinin, Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurularının Geçici Sonuçları

Alo Sgk | 08:43 |


Alt İşveren İşçilerinin, Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvurularının Geçici Sonuçları

696 sayılı K.H.K.  ile 375 sayılı K.H.K.’ ya eklenen Geçici 23. Madde Gereği
Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş için yapılacak Sınav

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve kamu kurum ve kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde, İdare Başkanlığımız Tespit Komisyonunca Yapılan inceleme sonucu başvurusu kesin kabul listesinde yer alanların katılacağı sınava ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır;


Sınav Şekli : Yazılı
Sınav Yeri: KOSGEB Başkanlık Binası
Anafartalar Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 06050 Altındağ/ANKARA

Sınav Tarihi: 05/03/2018 Pazartesi

Sınav yeri ve Saati:
 I Grup personel        
Yer :    Başkanlık Binası Konferans Salonu                 Saat :10:00
 Güvenlik Personeli
Yer :    Başkanlık Binası Yemekhane                         Saat: 10:00
 II Grup Personel       
Yer :    Başkanlık Binası Yemekhane                         Saat:11:00
 Temizlik Personeli    
Yer:     Başkanlık Binası Konferans Salonu                Saat:11:00

*Bu ilan tebliğ hükmündedir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*Yapılacak olan sınav ile ilgili detaylı bilgi ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.