SON YAZILAR

23 Şubat 2018 Cuma

Bunları yapana maaşı bağlanmıyor

Alo Sgk | 09:53 | | |


Bunları yapana maaşı bağlanmıyor 

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Bazı davranışlarda bulunan hak sahiplerine/dul ve yetimlere gelir ve aylık bağlanmıyor.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 56.maddesine göre ölen sigortalının hak sahiplerine belirli şartları taşımaları halinde gelir ve aylık/emekli maaşı bağlanmıyor. Bağlanmış ise yapılan ödemeler  geri alınıyor. Bu durumları açıklayalım. 


Öldürme veya öldürmeye teşebbüs 

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı; 

- Kasten öldürdüğü, 

- Öldürmeye teşebbüs ettiği, 

- Sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği, 

Hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık/maaş ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar geri alınır. 

Ağır suç işleme 

Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı; 

- ağır bir suç işlediği 

- bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları,
Hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan...