SON YAZILAR

21 Şubat 2018 Çarşamba

Defter Beyan Sisteminde Yaşanan Sorunları ve Çözüm Önerilerini İlgili Mercilere İlettik

Alo Sgk | 16:47 | | |Defter Beyan Sisteminde Yaşanan Sorunları ve Çözüm Önerilerini İlgili Mercilere İlettik

Sayı : 2018
Konu : Defter Beyan Sistemi ile İlgili Giderilmesi İstenen Sorunlar Hk

Ankara ...../......./2018

TÜRMOB BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA


Defter beyan sistemi ile ilgili 486 sıra numaralı Vergi Usul Tebliği 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Anılan tebliğle, serbest meslek erbaplarının 01.01.2018 tarihinden itibaren işlemlerini ve beyannamelerini bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi açıklamasına yer verilmiştir. Ancak; ekte sunulan ve üyelerimiz tarafından tespit edilen eksiklikler, zorluklar Odamıza yazılı ve sözlü ortamda iletilmektedir. Bu yakınmalara ilişkin üyelerimizden gelen yazılı talep sunulmuştur.

Sistemin oluşturulma aşamasında olması ve bazı eksiklikler nedeniyle defter iş beyanname gönderme oldukça zor olmaktadır.

Bu nedenle, beyannamelerin verilme süresinin uzatılmasını, bunun mümkün olmaması halinde eski sistem üzerinden elektronik ortamda beyanname gönderme izninin verilmesini ve ekte yer alan, üyelerimiz şikayetlerinin giderilmesi konusundaki talebimizin Gelir Başkanlığı' na iletilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla


Ali ŞAHİN
BaşkanEk: Üyelerimiz tarafından yazılı olarak gönderilen talepler ( 11 sayfa)

Kaynak ► asmmmo.org