SON YAZILAR

10 Şubat 2018 Cumartesi

Denizaltı karayolu tünel geçişinde KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi

Alo Sgk | 09:31 | | | | |


Denizaltı karayolu tünel geçişinde KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi

Berker Bostancı 
Hürses

Mal ve Hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2018/11333 sayılı yayımlanmış olup, bu kararda; 
24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL ve HİZMETLER” bölümünün 30 numaralı sırasında yer alan köprülerin ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denizaltı karayolu tünellerin” ibaresi eklenmiştir. 


Bu ilaveden sonra (ıı) sayılı listenin B) Diğer mal ve hizmetlerin 30’ncu sırası aşağıdadır.

(II) SAYILI LİSTE (Uygulanan KDV oranı % 8)

30- 08/06/1994 tarihli ve 3996 sayılı...