SON YAZILAR

20 Şubat 2018 Salı

Doğum Süresini Borçlanma Emekli Aylığı Artar mı?

Alo Sgk | 08:56 | | | |


Doğum Süresini Borçlanma Emekli Aylığı Artar mı?

Vedat İLKİ

Okurum bana sorduğunda doğum borçlanması yaparak emekli aylığım yükselir mi? Dediğinde çalışma sürelerine ait dökümleri istedim.

Emekli aylığının hesabı için gerekli olan gün dökümleri tarafıma gönderildiğinde;

1967 doğumlu olan okurum, 1/10/1985 yılında ilk defa SSK olmuş, Doğum süreleri ise çocuklarında iki çocuk 2000 yılı sonrası.

YILI
GÜN
1999
1952
2008/10
3330

5282

Bu durum da kazançlara bakmadan önce ABO

YILI
ABO
1999
70%
2008/10
35%

Kazançların tamamı da Asgari ücretli.

Aylık Maaş Bağlanması

1999 Öncesi Dönem 9475 gösterge esas alınır, güncellenir 613,92 TL.

2008/10 sonraki dönem hesaplanır alt sınır aylığı ile birlikte 337,69 TL.

613,92+337,69=951,61 TL.

2018 Yılı zammı %5,69+%5 ek ödeme=1.056,04 TL.

DOĞUM BORÇLANMASI YAPMASI HALİNDE

YIL
GÜN
1999
1952
2000
720
2008/10
3330

6002


YIL
ABO
1999
70%
2000
42%
2008/10
35,92%


(*)Kazanç ve borçlanma Asgari Ücret

Yukarıdaki tabloya göre hesaplama yaptığımızda doğum borçlanması yapması halinde 1.044,89 TL. ek ödeme dahil emekli aylığı bağlanacaktır.

Oysa hem günü artmış,hem de ABO fazla olmasına rağmen,2000 sonrası yapılan borçlanma olumlu yansımamıştır.

Dolayısıyla ezbere değil, danışılmasıyla yapılacak bir borçlanma kendileri için ne kadar emekli aylığına etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır.