SON YAZILAR

27 Şubat 2018 Salı

Döviz kredisi olan şirketler şubat sonunda süre bitiyor!

Alo Sgk | 08:56 | | | |


Döviz kredisi olan şirketler şubat sonunda süre bitiyor!

Yılmaz SEZER - Güncel Group YKB.
Dünya Gazetesi

Dünyada ve ülkemizde yaşanılan ekonomik gelişmeler, kurlardaki dalgalanmalar ve bize göre en önemlisi Merkez Bankası döviz rezervlerinin ciddi anlamda azalmış olması, firmaların kur risklerine ilişkin bir düzenlemenin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluk sonucu yapılan yasal düzenleme 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Yayınlanan bu Yönetmelik ile firmaların döviz ile borçlanması, daha doğrusu belli bir tutarın üzerinde olan döviz cinsinden kredileri Merkez Bankası tarafından izlenilmeye başlanılmıştır.


Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından İzlenilmesine İlişkin yönetmelikle, yıl sonu itibarıyla yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı 15 milyon ABD Doları'nın üzerinde olan firmalara bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelik 17.02.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle 31.12.2017 tarihi itibarıyla yurt içinden ve yurtdışından kullandığı döviz kredileri ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD Doları ve üstünde borcu olan firmaların Merkez Bankası'na bildirim zorunluluğu başlamış bulunmaktadır. Sadece yurt içinden veya yurt dışından kullanılmış döviz cinsi krediler değil, aynı mahiyetteki dövize endeksli krediler de kapsama dahil edilmiş ve toplamının 15 milyon ABD Doları'nı bulması ve aşması halinde bildirim zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Bu amaçla Merkez Bankası bünyesinde Sistemik Risk Veri Takip Sistemi oluşturulmuştur.

Yapılması zorunlu olan bu bildirimlerin 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ilk ayın sonuna kadar, 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık dönemi için ise takip eden üçüncü ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelik hükümleriyle firmalara getirilen bildirim yükümlülüğü beraberinde bu firmalar için bağımsız denetim zorunluluğu da getirilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda 31.12.2017 tarihinde yurt içinden ve yurtdışından kullanmış olduğu döviz kredileri ve dövize endeksli kredileri toplamı 15 milyon ABD Doları ve üzerinde olan firmaların (01.01.2018 tarihinden itibaren 60 gün içinde) en geç şubat ayı sonuna kadar bağımsız denetim sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/doviz-kredisi-olan-sirketler-subat-sonunda-sure-bitiyor/404900