SON YAZILAR

14 Şubat 2018 Çarşamba

İş davalarında arabulucuğun ilk sonuçları çok ümit verici...

Alo Sgk | 08:40 | | | |


İş davalarında arabulucuğun ilk sonuçları çok ümit verici...

Nevzat SAYGILIOĞLU
Dünya Gazetesi

2017 yılının son yazısını, “İş Dünyası İçin Arabuluculuğun Önemi” başlığı ile 1 Ocak 2018 günü itibariyle yürürlüğe girecek önemli bir konuya ayırmıştık. Hatta konu başlığı ve içeriği ile ilgili olarak hukukçulardan ve bazı sivil toplum kuruluşlarından çok olumlu tepkiler almıştık.


Yazının özü şuydu:

Türkiye’de bir türlü dikiş tutturamayan hukuk yapısı ve tıkanan yargı sistemi nedeniyle 2012 yılında 6325 sayılı Kanun ile yeni bir düzenleme olarak “hukuk davalarında arabuluculuk sistemi” getirilmişti. Bu mevzuatın en tipik özelliği gönüllülük esasına dayalı olmasıydı, yani dava şartının olmamasıydı.

Daha sonra da 2017 sonunda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle “işçi işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemi”ne yer verilmişti. Bu düzenlemenin en tipik özelliği de dava açmadan önce arabuluculuk sistemine gidilmesi zorunluluğu idi.

Her iki düzenlemede de;

- Geç gelen adaletin adalet olmaması, 
- Yargılama sürecinin minimum 5 yıl alması ve daha da uzun süreye dayanması,
- Mahkeme sonuçlarının her iki tarafı da tatmin edici olmaması, 
- Dolayısıyla husumetin sonlanmaması,
- Üstelik yargılama sürecinin çok pahalıya mal olması,
- Yargılamanın aleniliğinin hiçbir anlam ifade etmemesi,
gibi gerekçeler dikkate alınmıştı.

Hukuk davalarında arabuluculuk sonuçları…

Ancak; 2012 yılından bu tarafa geçen süre içerisinde hukuk davalarında arabuluculuk sisteminin henüz tam anlaşılmadığı veya taraflarca kavranmadığı anlaşılıyor.

Nitekim; Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın resmi rakamları bunu gösteriyor. Şöyle ki;

2017 yılının Ocak-Kasım aylarına ait 11 aylık dönemde toplamda 21 bin 517 uyuşmazlık arabuluculara gitmiş. Bunun 19 bin 292 tanesinde anlaşma sağlanmış. Yani dosyaların yüzde 90’ı anlaşma ile sonuçlanmış. 2 bin 225 tanesinde ise anlaşma sağlanamamış, bu da yaklaşık yüzde 10 demek. 21 bini aşkın dosyanın 19 bin 411 tanesi işçi ve işveren uyuşmazlıklarına ait olup işçi- işveren uyuşmazlıklarında uzlaşma oranı yüzde 90.

Öte yandan anlaşmaya varılan 19 bini aşkın dosyanın değeri de 831 milyon lira civarında. Ortalama dosya değeri 44 bin lira. Demek ki daha çok küçük rakamlı uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanmış durumda.

Bu arada söz konusu dosyaların yaklaşık yüzde 70’inin İstanbul, Ankara ve Bursa illerine ait olduğunu ve yüzde 37 ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığını belirtelim.İşçi-işveren uyuşmazlıklarında Ocak 2018 ayı arabuluculuk sonuçları…

Gelelim asıl 2018 yılı başında yürürlüğe giren işçi işveren uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk sonuçlarına…

Çok önemli ve ilginç sonuçlar var. Şöyle ki;

Resmi kayıtlara veya sonuçlara göre Ocak 2018 ayında 6 bin 423 işçi uyuşmazlıklarına ilişkin dosya görüşülmüş.

Bu dosyaların 4 bin 637 tanesinde taraflar anlaşmış...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/is-davalarinda-arabulucugun-ilk-sonuclari-cok-umit-verici/403102