SON YAZILAR

16 Şubat 2018 Cuma

İş güvenliğini herkes öğrenecek

Alo Sgk | 13:04 | | | |


İş güvenliğini herkes öğrenecek

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuata göre bütün çalışanlara verilmesi gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği eğitimini kamu ve özel sektörde çalışan memurlar, işçiler, gemi adamları, gazeteciler gibi bir çok çalışan kesimin alması gerekiyor. Bu eğitimin çalışanlara verilmesinden işveren sorumludur. Devlet kurumlarında ise ilgili idare sorumludur. 


Eğitim konuları 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi;  genel, sağlık ve teknik konular olmak üzere üç ana başlıkta verilecek. ( Geniş bilgi için bakınız. Arif Temir, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Haziran,2014).  

Eğitimi kim verecek  

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 

 İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, 

 İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, 

Eğiticilerin eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilecek 

Eğitim kaç saat ? 
Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; 
Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, 
Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, 
Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat 
Olmak üzere her çalışan için verilecek. 

Mesaiden sayılacak 

Eğitimde geçen süre çalışma süresinden sayılacak. Örneğin bir işyerinde haftada 45 saat çalışılıyorsa, 45 saate ilaveten  haftada 5 saat iş sağlığı ve güvenliği dersi işçilere veriliyorsa işçilere haftalık 5 saat fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekiyor...