SON YAZILAR

16 Şubat 2018 Cuma

İşe iade davalarında arabulucu şart!

Alo Sgk | 09:30 | | | | | | |


İşe iade davalarında arabulucu şart!

Resul KURT
Dünya Gazetesi

İş Kanunu’na göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmamaktadır.


İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir.

Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Esasen bir çok işveren ve çalışanı ilgilendiren iş güvencesi ve arabuluculuk konusunda önemli ipuçlarını aşağıya aldım. Buna göre;

1. İşverence geçerli bir sebep gösterilmezse ve gösterilen sebep geçerli değilse, işçi 1 ay içinde arabulucuya başvurabilir.

2. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde;

a) İşe başlatma tarihini, 
b) Boşta geçen süre ücreti ve diğer hakların parasal miktarını, 
c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek işe başlatmama tazminatının parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur.

Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

3. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilir.

4. İş mahkemesinde açılacak işe iade davası ivedilikle sonuçlandırılır...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/ise-iade-davalarinda-arabulucu-sart/403455