SON YAZILAR

28 Şubat 2018 Çarşamba

İşverenin Canını Sıkan Ceza

Alo Sgk | 11:07 | | | |İşverenin Canını Sıkan Ceza

Vedat İLKİ


Son iki (beklenti üç yıla çıkıyor) yıldır asgari ücrette meydana gelen artışla birlikte işverenlere asgari ücretten teşvik verildi.

Bu teşvik formalitesiz SGK tarafından yapılan hesaplama ile birlikte işverenlere ödeniyor.

2016 yılında Asgari Ücretin 1.647 TL. yükselmesi ( %30 dolayında artış ), ardından 2017 yılında istihdamı artıyoruz diyerek işverenlerden gelen istek üzerine, 2018 yılında müktesep hakka dönüştürülerek (torba yasada bekleniyor) işveren tabiriyle,100 Lira teşvik işverenler arasında olumlu bulundu.


Fakat yasanın ilgili maddesi incelediğimizde kayıt dışının bir diğer ayağı olan eksik SPEK kuruma bildirilmesinden dolayı da verilen teşvikin geri alınması da gündeme geldiğinde bu teşvikte cazibesini kaybediyor.

İŞVERENLER KANUNLARI OKUMAZ CEZA GELDİ Mİ SORGULAR?

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun işverenlere sorulduğunda bir çoğu bilmez,sahada olanlar da bu sorunu bilir, Meslek Mensubu muhasebe çalışanları da Vergi Kanunlarına yoğunlaşır.

Ne zaman bir teşvik geri alınırsa o zaman kızılca kıyamet kopar, herkes sorumluluğu birilerine devreder.

SGK yapacağı denetimlerde özellikle rutin yada ALO 170 ihbar yada İş Kazası/Meslek Hastalığı,Asgari İşçilik gibi denetimlerde detay girildiğinde işverenlerin teşvikleri ortadan kalktığı gibi,Kurumsal İşyerlerinde ve diğerlerinde muhasebe benzeri Mali Mesuliyet dediğimiz teşvikleri sigorta edecek bir sistem  olmadığından ,hatalardan dolayı  önce ver(teşviki) sonra geri al(teşviki) cezası can sıkmaya başlar.

İşverenler şunu unutuyor.

Size verilen teşvikler emanet paradır.

Bu paraları bir gün sizden geri alabilirler.

ÖNCE VER SONRA GERİ AL CEZALARI TEŞVİKLERDE İŞVERENLERE YIKIM OLUR/ÖDENMEZSE O İŞYERİ KAPANIR YADA ARTIK SGK TAHSİL EDEMEYECEĞİ BORÇ DAĞI BÜYÜR

  Ø  Yıllardır işverenleri ve ilgili meslek odalarına uyarmamıza rağmen,TBMM vekilleri işveren,hukukçulardan oluşur,fakat  kanun yaptıklarında ileride sonuçlarının ne olacağını kestiremezler

  Ø  Basit teşvik sistemi zor mu? Sorusuna da cevap aramalıyız.

  Ø  SGK bir çok yetkili de bu konuda hem fikir olmasına rağmen,böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var.

  Ø  Basit teşvik her şeyden önce sigorta prim borucuna bakmadan tüm işverenlere %5 oranında bir indirim verilir(yada işveren sigorta payı 5 puan düşürülür),borcu yoksa ve kayıt dışı çalıştırmıyorsa ayrıca işletmenin büyüklüğü ve kapasitesi dikkate alınır(Asgari ücret üzerinde ödeme yapıyorsa/sendikalı işyeri ise) ekstra teşviki verilir.

  Ø  Bu teşvikler verilirken basit,anlaşılır,işyeri kapasitesi,çalışan sayısına uyumlu teşvik olmalıdır.

TEŞVİKİNİ YAKARIM!

  Ø  GEÇİCİ MADDE 68-71
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde 
bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

AÇIKLAMA

Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan İŞVERENLER HAKKINDA (KÖTÜ NİYETLİ ) Uygulanması gerekir.

BU KISIM İŞVERENİN CANINI YAKIYOR

‘’sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 -2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır’’

  Ø  İŞVEREN KÖTÜ NİYETLİ DEĞİL,KASIT YOK BASİT HATA YADA KANUNU YORUMLAMA HATASI YAPARAK SPEK EKSİK BİLDİRDİ DENİLEREK TEŞVİKİN GERİ İSTENMESİ İŞVERENİ ZOR DURUMDA BIRAKIR

  Ø  TESPİTİ HALİNDE 5510/GM 68 -71 TEŞVİK GERİ ALINIYOR

YASA KOYUCU ÜZÜM MÜ YEMEK İSTER BAĞCIYI DÖVMEK Mİ?

Elbette üzüm yenilecek

Çözüm önerimiz

Ø  ....Geçici Madde eklenerek kasıt unsuru olmadıkça denetim esnasında böyle bir bulgu/şüphe yoksa teşvik iptal olunmaz

Ø  Denetimde şayet SPEK düşük yada hataen eksik bildiriminde işverene düzeltme süresi verilir, gerekli düzeltme yapılmaz ise teşvik iptal edilir.

Ø  ..Madde tarihinden önce ...maddeler için uygulanır.

İSTİHDAM ARTIRMA POLİTİKASINDA İŞVERENLERE CEZA DEĞİL,KAZAN KAZANDIR POLİTİKASI İLE SGK KASASINA PRİM GİRDİSİ SAĞLAYALIM