SON YAZILAR

15 Şubat 2018 Perşembe

KDV İadeleri Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Üçüncü Kişilere Verilir mi?

Alo Sgk | 10:08 | | | | |


KDV İadeleri Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Üçüncü Kişilere Verilir mi?

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com


Cevap: İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse 1 seri nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinin nakden iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin bölümlerindeki açıklamalara göre işlem yapılır. Bu şekilde yapılacak iadede, mahsup yoluyla iade edilen kısım, Tebliğin (IV/A-3) bölümündeki sınırın hesaplanmasında dikkate alınmaz.


İade alacağının üçüncü kişilere nakden veya mahsuben ödenmesinin talep edilmesi halinde de nakden iadeye ilişkin düzenlemeler uygulanır. Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın üçüncü kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış/düzenlenmiş alacağın temliki sözleşmesine dayanarak yapılır.

Mahsup sonrası alacağın, borçlarına mahsup yapılabilecekler dışındakilerin borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Bu durumda da önceki paragrafta belirtilen alacağın temliki sözleşmesi aranır.