SON YAZILAR

3 Şubat 2018 Cumartesi

KDV Oranları BKK 2018/11333

Alo Sgk | 08:53 | | |KDV Oranları BKK 2018/11333

03 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30321 
Karar Sayısı : 2018/11333
Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/2/2018 tarihli ve 13663 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
BAŞBAKAN
Bakanlar Kurulu
MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 30 numaralı sırasında yer alan “köprülerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denizaltı karayolu tünellerin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
TarihiSayısı
30/12/200726742
Bakanlar Kurulu Kararında Değişildik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
TarihiSayısı
8/2/200826781
6/4/200826839
19/7/200826941
20/9/200827003
29/3/200927184
15/7/200927289
28/4/201127918
27/11/201128125
27/12/201128155
27/1/201228186
24/3/201228243
12/9/201228409
1/1/201328515
24/2/201328569
1/12/201328838
31/1/201529253
1/1/201629580
5/5/201629703
30/6/201629758
8/9/201629825
25/11/201629899
3/2/201729968
28/7/201730137