SON YAZILAR

28 Şubat 2018 Çarşamba

Kira gelirlerinin beyanı

Alo Sgk | 11:29 | | | | | | |Kira gelirlerinin beyanı

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK) gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlıyor. Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu Kanun’da tek tek sayılmış. Bunların en yaygını tahmin edileceği gibi taşınmazlar. Bu nedenle aşağıda, taşınmaz kiralanmasından elde edilen gelirlerle sınırlı olarak, kira gelirlerinin beyanı ve vergilemesini özetleyeceğim.

Gelir ne zaman elde edilmiş sayılır?


Kira gelirlerinin vergilemesinde kural olarak tahsilat esası geçerlidir. Tahsil edilmeyen kira tutarı beyannameye dahil edilmez. Peşin tahsil edilen kiralar ise tahsil edildiği yıl değil, ilgili olduğu yılda beyan edilir.

Buna göre, yarından itibaren verilecek 2017 yılı gelir vergisi beyannamesine dahil edilecek kira gelirleri, 2017 ve önceki yıllara ilişkin olarak 2017 yılında tahsil edilen kira gelirlerinden oluşur. 2017 yılında tahsil edilen, 2018 ve sonrası yıllara ilişkin kira bedelleri 2017 yılı beyannamesine dahil edilmez.

Kiranın döviz olarak alınması durumunda gelir tutarı nasıl hesaplanır?

Kira bedelinin yabancı bir para birimiyle belirlenmiş olması halinde kira geliri, kiranın tahsil edildiği tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılarak hesaplanır. Kira bedelinin para dışındaki bir değerle tahsili halinde, tahsil edilen kira emsal bedelle değerlenerek tutarı bulunur.

Kira gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar

2017 takvim yılında beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan gerçek kişilerden;

- Konut kira geliri 3.900 liralık istisna tutarını aşanlar

- İşyeri kira geliri brüt tutarı 30.000 lira olan beyanname verme sınırını aşanlar (30.000 liralık sınırın aşılıp aşılmadığının tespitinde, iş yeri kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınır.)

- Stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirleri toplamı 1.600 liralık beyanname verme sınırını aşanlar
2017 yılı kira gelirleri için beyanname vereceklerdir.

Yukarıda geçen 1.600 liralık sınır beyanname verme sınırı olup, gelir tutarının bu tutarı geçmesi durumunda tamamı vergiye tabidir.

Vergi sistemimizde aile reisi beyanı yoktur. Beyana tabi kira geliri bulunan aile bireylerinin her birinin geliri için ayrı beyanname verilmesi gerekir.

Kira gelirlerinde istisna

2017 yılı konut kira hasılatının 3.900 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.

İstisnadan;

- Ticari, zirai veya serbest meslek kazancı için beyanname verenler

- Ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerden, 2017 yılı için bu gelirleri toplamı 110.000 lirayı geçenler

- İstisna tutarının üzerinde kira geliri elde edip bu geliri beyan etmeyenler ile eksik beyan edenler

yararlanamazlar.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanır. Bir kişinin birden fazla konuttan kira elde etmesi halinde istisna, her bir konut için ayrı ayrı değil, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.

Kira gelirinden indirilecek giderler

Kira gelirinde gider uygulaması iki ayrı yöneteme göre yapılabiliyor.

- Götürü gider yöntemi

- Gerçek gider yöntemi

Götürü gider uygulamasında, gerçek giderlere...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/kira-gelirlerinin-beyani/405101