SON YAZILAR

12 Şubat 2018 Pazartesi

Marka ve Marka Tescili

Alo Sgk | 09:46 | | |


Marka ve Marka Tescili

Mustafa Günay
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
mustafagunay@lvg.com.tr


Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan kişi adları sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, semboller biçim ve ambalaja ilişkin farklıkları gösteren içeriklerdir kısacası baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Ulusal ve uluslar arası marka olarak iki ana grubu ve bu ana grup içerisinde çeşitli gruplara ayrılır örneğin Ticaret Markaları, Hizmet Markaları, Garanti Markaları  ve Ortak Markalar bu marka grubunun tanımları aşağıdaki gibidir .
        ·         Ticaret Markaları: bir firmanın üretim veya ticaretini yaptığı malların, başka firmaların mallarından ayırt etmeye yardımcı olan işaretlerdir.

        ·         Hizmet Markaları: Bir firmanın hizmetlerini diğer firmaların hizmetlerinden ayırmaya yardımcı işaretlerdir. 1 ile 45 arası sınıflandırılan markalardan 35 ila 45 sınıfları arasında tanımlanan  markalar hizmet markalarıdır

          ·         Garanti Markaları: Garanti marka çeşidi, farklı firmaların ürettikleri malların ve hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim yöntemlerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti altına almaya yarayan ayırt edici işaretlerin tümüdür.  Belirlenmiş standarttaki üretimin üreten firmalar farklı olsa dahi kullanılan bir garanti markası bulunur  TSE –CE-İSO gibi.

        ·         Ortak Markalar: Hizmet, üretim veya ticaret firmalarından oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer firmaların mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir
MARKANIN ÖNEMİ
İŞLETME AÇISINDAN: Marka işletme açısından pazarlama ve iletişim aracıdır. Etkin bir Pazar oluşturma ayırt edilebilirlik amaç ve hedefe yönelme kalıcılık rekabet avantajı gibi önemli etkilere sahiptir.

TÜKETİCİ AÇISINDAN: Tüketici açısından markanın önemi farklıdır tüketici markayı güç sosyal statü olarak algılar ve markayı kendisi ile bütünleştirebilir talep ettiği ve tercih ettiği mal ve hizmetleri ayırt etmesini tüketim davranışlarını tekrarlamasını ve şekillendirmesini sağlar.
        ·         Marka tüketicilerin istediği mal ve hizmete aynı kalite ile ulaşmasını sağlar
        ·         Marka tüketicilerin korumasını sağlar.
        ·         Marka tüketicilerin zaman faydası sağlar zaman maliyetini azaltır
        ·         Marka tüketicide tatmin duygusu yaratır
        ·         Marka tüketiciyle bütünleşir ve tüketiciye değer kazandırır.
MARKA BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Marka tesciline mutlaka bu konuda uzman kişilere danışmakta fayda vardır marka seçimi öncesi benzerlik araştırmalarının yapılması zaman ve maliyet kaybının önüne geçecektir belirlenen marka ve tescil edilecek şekil markasının tüketiciye etkisinin çeşitli millet zümre toplum davranış ve yaşam biçimine uygun akılda kalıcı olacak şekilde seçilmesi gerekir ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasasına ahlaka adaba kişilik haklarına aykırı olmaması gerekir İhtiyaç duyulan marka sınıfının belirlenmesi ile marka tescil işlemlerine başlanabilir ihtiyaç duyulan marka seçimi üretilen mal veya hizmetin pazarlanması için uygun bir sınıf olmalıdır (MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TPE: 2016/2) De açıklanmıştır )unutulmamalıdır ki 5 yıl süre ile faal olarak kullanılmadığı tespit edilen markalar iptal edilebilir

MARKA BAŞVURUSU

Marka başvuruları TPE den online olarak yapılabileceği gibi belgelerin posta yolu ile TPE ye ulaştırılması ile de yapılabilir online olarak yapılacak başvuru işlemleri için mobil imza veya e  imza kullanıcı olunması gerekir

Marka başvuruş şahsi olarak yapılabileceği gibi vekaleten de yapılabilir, Yabancı uyruklu vatandaşlar için ise başvurular sadece vekiller aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Marka başvurusu için marka patent şirketlerinden destek alınabileceği gibi Bir mali müşavirden de destek alınabilir ancak dikkat edilmesi gereken husus marka tescili için vekalet vereceğiniz veya destek alacağınız kişi yada kurumların güvenilir kişi yada kurumlar olması gerekir şayet kötü niyetli kişi yada kurumlar markayı kendi adlarına tescil ettirebilir hak ihlalinde bulunabilirler
Marka tesciline online yada posta yolu ile başvurabilmek için marka mevzuatına hakim olmak gerekir marka mevzuatında yer alan çeşitli kriterler vardır ve bu kriterlere uygun başvurular geçerli olacaktır . bu kriterler gözden geçirildikten sonra marka başvuru formları doldurulmalı tescil edilecek karakter isim ve logo standartlara uygun olarak tasarlanmalı ve başvuru yapılmalıdır. Marka başvuru belgelerinin TPE ye ulaştırılması ve her sınıf için ayrı ayrı sınıf ücretinin ilgili banka hesabına yatırılması banka dekontunun TPE ye ibraz edilmesi gerekir

Marka başvuru evrakları gerçek ve tüzel kişiler için farklıdır.

Başvuru Sahibi tüzel kişi  

              ·         Faaliyet belgesi 
              ·      Vergi levhası 
              ·         Marka örneği
              ·      Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu )
              ·         TPE Matbu Başvuru Formları

 Marka Başvuru Sahibi Gerçek Kişi

·         T.C Kimlik Numarası
       ·         Marka örneği
       ·         Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu )
       ·         TPE Matbu Başvuru Formları

 MARKA TESCİL HARÇLARI 

Hesap Kodları
Hizmetin Türü
Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
Elektronik/Mobil İmza/E-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.01.01
Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online)
-
240 TL
02.01.02
Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon)
360 TL
-
02.01.03
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online)
-
240 TL
02.01.04
Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon)
360 TL
-
02.01.05
Marka Tescil Ücreti
990 TL
660 TL
02.01.06
Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti
280 TL
185 TL
02.01.07
Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
280 TL
185 TL
02.01.08
Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti
915 TL
610 TL
02.01.09
Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti
800 TL
535 TL
02.01.10
Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti
650 TL
430 TL
02.01.11
Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti
950 TL
635 TL
02.01.12
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti
675 TL
450 TL
02.01.13
İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti
25 TL
-
02.01.14
Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti
60 TL
-
02.01.15
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti
295 TL
195 TL
02.01.16
Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti
215 TL
140 TL
02.01.17
Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti
280 TL
185 TL
02.01.18
Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti
195 TL
130 TL
02.01.19
Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti
55 TL
35 TL
02.01.20
Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti
455 TL
300 TL
02.01.21
Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti
265 TL
180 TL
02.01.22
Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti
265 TL
180 TL
02.01.23
Marka Başvurusu Bölünme Ücreti
710 TL
475 TL
02.01.24
Marka Yenileme Ücreti
1,260 TL
840 TL
02.01.25
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti
1,890 TL
1,260 TL
02.01.26
Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti
60 TL
-
02.01.27
Marka Kısmi Yenileme Ücreti
1,260 TL
840 TL
02.01.28
Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmı Yenileme Ücreti
1,890 TL
1,260 TL
02.01.29
Tanınmışlık Talebi İnceleme Ücreti
5,000 TL
-

Marka ücretlerine ilişkin detay bilgi http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/fees/
Markanız başvurunuzu yaptığınız tarih itibaren marka tescil süresinin sonuçlanması yada reddedilmesine kadar geçen süre ve onaylanmasından sonra 10 yıl süre ile korunmaya başlayacaktır tescil işlemleri ortalama olarak 1 ile 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlanmaktadır. Bu süre içerinde şekli şartları ve tescil edilebilirlik kriterleri açısından TPE tarafından değerlendirilir Bu aşamada markanız kabul edilebilir ya da tamamen reddedilebilir. Kabul edildikten sonra olası hak sahiplerinin itiraz etme ihtimali için 3 aylık bir ilan süresi söz konusudur. Bu süreçte de herhangi bir itiraz gelmediği takdirde TPE bu durumu ticari unvan sahibi ya da vekiline bildirir marka tesciline ilişkin eksikler tespit edilir ise ve talep edilen eksikliklerin tamamlanması için ayrıca bir süre verilir bu sürenin sonunda ise markanız 10 yıl süre ile korunmak üzere Marka Tescil Belgesi ilgili kişiye yada vekiline gönderilir.
Zaman ve maliyet dikkate alındığında Marka tescil işlemlerinde mutlaka uzman kişilere (Mali Müşavirler veya marka patent destek kuruluşları) na danışılmalıdır.