SON YAZILAR

23 Şubat 2018 Cuma

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Alo Sgk | 09:30 | | | | | |Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.


Gelir İdaresince verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresinin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Geçici süre için kiralanmış taşınmazların satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnası uygulanabilir mi?

(14.11.2017 tarih ve 21710 sayılı özelge)

Esas faaliyet konusu taşınmaz ticareti olmayan şirketin, aktifinde iki yıldan fazla süreyle kayıtlı, yeni yapılan binalara taşınması nedeniyle atıl hale gelen ve şirkete hizmet veren tedarikçilere kiraya verilmiş olan taşınmazlarının;

- Satışından elde edilecek kazanç, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla kurumlar vergisinden, 

- Teslimi diğer şartların sağlanması kaydıyla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Şirket aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan arsa ve tarla niteliğindeki taşınmazların, edinme ve kullanım şekline göre ticaretini yapmak maksadıyla aktifte bulundurulan taşınmazlar olmaması kaydıyla teslimi, KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.

Serbest Bölgede üretilen ürünlerin ihraç oranının şirketin kendi talebiyle %50’ye düşürülmesi durumunda, % 85 ihraç koşulu sağlanmadan gelir vergisi istisnasından yararlanılabilir mi?

(03.01.2018 tarih ve 851 sayılı özelge)

Serbest Bölgeler Kanunu’nda yer alan ücret istisnası, serbest bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödenen ücretler için geçerlidir.

Serbest Bölge Müdürlüğü'nün yazısı...

Kaynak ve Yazının Devamı ► https://www.dunya.com/kose-yazisi/secilmis-gelir-idaresi-ozelgeleri/404449