SON YAZILAR

16 Şubat 2018 Cuma

Vergilendirmede ilişkili kişi ve transfer fiyatlandırması

Alo Sgk | 10:39 | | | | |


Vergilendirmede ilişkili kişi ve transfer fiyatlandırması

Dr. Veysi SEVİĞ
İto Haber

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında hükme bağlandığı üzere “Kurumlar ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.”


Söz konusu kanun maddesinin 6’ncı fıkrası gereği olarak da “Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır.

Ancak bu çerçevede “ilişkili kişi”ler ile yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ilişkin transfer fiyatının tespit edilmesinde belli bir dönem için uygulanacak yöntem, mükellefin istemi üzerine idare ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu tür anlaşmalar “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” olarak isimlendirilir.

Belli bir dönem için yapılan anlaşma ile “Transfer Fiyatlandırması Yöntemi” kapsamında; ilişkili kişiler ve işlemler, anlaşmanın süresi, transfer fiyatı (kâr marjı, faiz oranı, bedel, fiyat vb.) ve kritik varsayımlar gibi hususlar belirlenmektedir.

Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri girmektedir. Bu çerçevede;
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,
  • Kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleriyle ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemleri,
Serbest bölgede faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları işlemler ile ilgili olarak belirlenecek yöntem konusunda idareye başvurmaları mümkün bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak mükellefler yazılı başvurudan önce idare ile ön görüşme yapabilmektedirler. Bu bağlamda ön görüşmede anlaşmanın kapsamı ve ilgili işlemler ile anlaşma başvurusunun uygunluğu gibi konular ele alınmaktadır.
Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin süreç...