SON YAZILAR

29 Mart 2018 Perşembe

2017 Yılı İçinde Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Beyanı

Alo Sgk | 09:31 | | | | |2017 Yılı İçinde Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretlerin Beyanı

Dr. Mustafa Alpaslan
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
m.alpaslan@windowslive.comBilindiği üzere,   GVK’nın 86/1-b maddesi uyarınca; birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’ncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için 30.000 TL, 2018 yılı için 34.000 TL) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretler toplamının 2018 yılı için 34.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir. Diğer taraftan GVK’nın 86/1-c maddesinin parantez içi hükmü uyarınca beyan sınırının tespitinde de aynı esas uygulanacak, 86/1-b hükmü uyarınca beyan edilmesi gerekmeyen ücret gelirleri, 86/1-c hükmünde öngörülen beyan sınırının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur; yıl içerisinde ücret alınan işveren sayısıdır. Birden fazla işverenden ücret almış olmak ibaresi, aynı zaman içinde birden fazla işverenden ücret almayı kapsadığı gibi, yıl içerisinde iş değişikliği dolayısıyla birden fazla işverenden ücret almayı da içermektedir. Birden fazla işverenden ücret alma durumuyla özellikle grup şirketi veya holding yapılanmasına dahil bir şirkette çalışan kişinin, yıl içerisinde grubun diğer şirketlerine kaydırılması veya bir kişinin gruba dahil birden fazla anonim şirketin yönetim kurulunda huzur hakkı karşılığı görev yapması şeklinde karşılaşılmaktadır.