SON YAZILAR

6 Mart 2018 Salı

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı Görev Süresi !

Alo Sgk | 09:13 | | | | | |Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı Görev Süresi !

Memduh ÖZCAN
S.M.M.M.
memduh.ozcn@hotmail.com


Genelde Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu 3 yıllık süreliğine seçilmektedirler. Yapılan Genel Kurul evrakları Ticaret Sicile verildiğinde bazı ticaret sicil müdürlükleri, başkanın görev süresinin ...


1956 yılından beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu , Türkiye ve Dünya ekonomisin deki gelişmelere ayak uyduramadığı için , yerli ve yabancı yatırımcıların daha çok yatırım yapmasını sağlamak adına , 2011 tarihin de, 6102 sayılı Kanun ile kabul edilerek, kademeli olarak 2012 yılından itibaren uygulamaya başlanmıştır.

Anonim şirketler Ticaret Kanunların da, her zaman Sermaye şirketleri arasında önemli yerini korumuştur.

Anonim şirketlerde Yönetim kurulu ile ilgili olarak ;

Yönetim Kurulu Görev süresi 3 yıldan fazla olamaz . (Madde 362)

Anonim Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. (Madde 365)

Yönetim kurulu üyeleri her yıl kendi arasından bir başkan seçer (Madde 366)

Madde 366 : (1) Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin veya bunlardan birinin, genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir.

(2) Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. 

Genelde Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu 3 yıllık süreliğine seçilmektedirler. Yapılan Genel Kurul evrakları Ticaret Sicile verildiğinde bazı ticaret sicil müdürlükleri, başkanın görev süresinin 366 madde gereğince 1 yıl olduğunu belirtmektedirler.

Tescil işlemleri yapılmadan önce alınan karar da, Yönetim Kurulu başkanın görev süresinin 1 yıl, Yönetim kurulu görev süresinin 3 yıl olarak alınması ve her yıl yenilenmesinde fayda bulunmaktadır.Kaynak ► http://www.bdturkey.com/mevzuat/anonim-sirketlerde-yonetim-kurulu-baskani-gorev-suresi-h885.html