SON YAZILAR

9 Mart 2018 Cuma

Bazı yetimler çift maaş alabilir

Alo Sgk | 09:07 | | | | | | | |


Bazı yetimler çift maaş alabilir

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Bir olayın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için iş kazasının bazı istisnalar hariç işyerinde meydana gelmesi gerekiyor. İşyerinin mutlaka kapalı bir alan olması gerekmiyor. Genel olarak çalışılan yerleri işyeri olarak kabul edebiliriz. İş kazası sonucunda ölenin hak sahiplerinin/yetimlerinin haklarını açıklayalım. 


Yarısı bağlanır  
İş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına maaş bağlanıyor. İş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağlanacak maaş 90 günlük ücretlerinin %70’i kadar oluyor. Bağlanacak olan aylık asgari ücretin (2.029,50 TL’nin ) %85’inden aşağı olamıyor. Buda demektir ki en düşük maaş 1.725,07 TL olacak. 

Ölenin 1800 gün prim ödeme gün sayısı varsa veya  işe girişle ölüm tarihi arasında 5 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde 900 gün prim ödenmişse hak sahiplerine ölüm aylığı da bağlanabilir. Bu durumda hak sahiplerine iki maaş bağlanması söz konusu olabilecek. Hak sahipleri yüksek olan aylığın tamamını, düşük olan aylığında yarısını alabilecek.  Bağlanacak aylık eşitse iş kazası ve meslek hastalığından bağlanacak maaşın tamamı, malullük ve yaşlılık aylığının ise yarısı bağlanır.  

Kıdem de ödenir 
Ölen işçilerin aynı işverene ait işyerlerinde...