SON YAZILAR

31 Mart 2018 Cumartesi

‘Beyanname Düzenleme Programı’ aracılığıyla beyanname verme

Alo Sgk | 13:22 | | | |


‘Beyanname Düzenleme Programı’ aracılığıyla beyanname verme

Berker Bostancı
Hürses

Defter Beyan Sistemine Tabii Olan Serbest Meslek Erbabının, Sisteme Yapılması Gereken Şubat 2018 Ayına/Dönemine Ait Son Kayıt Tarihinin, 02 Mayıs 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatılması ve Söz Konusu Döneme Ait Beyanların “Beyanname Düzenleme Programı” Aracılığıyla Verilebilmeleri.
Gelir İdaresi başkanlığının İnternet Sitesinde, 27.03.2018 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/102 yer almakta olup, bu sirkülerde;Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri No:487 ile Serbest Meslek Erbabının (işletme ya da bilançoya göre defter tutanlar dahil) tarafından 01.01.2018 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılan Defter-Beyan Sistemine tabi olan mükelleflerin, Şubat 2018 ayına/dönemine ait yapılması gereken kayıtlarını sistem üzerinden 26 Mart 2018 tarihine kadar olan yapma süreleri, bahse konu ay/dönem için 02 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.Mevcut e-Beyanname Uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı (BDP) aracılığıyla Şubat 2018 ayına/dönemine ait beyannamelerini verebilecekleri yönünde açıklamalar yapılmıştır.

Kaynak ► http://www.hurses.com.tr/berker-bostanci/beyanname-duzenleme-programi-araciligiyla-beyanname-verme/haber-17913