SON YAZILAR

30 Mart 2018 Cuma

Bir senden bir benden teşviki

Alo Sgk | 09:10 | | | | |


Bir senden bir benden teşviki

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

27 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında ki Kanun ile bir çok teşvik  getirildi. Getiriline bu teşviklerden kamuoyunda bir senden bir benden teşviki olarak bilinen  teşvik uygulamasının şartlarını açıklayalım. 


Aranılan şartlar 

SİGORTALILARIN; 

*18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması 

*01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında işe alınmış olması, 

*İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin -a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,  

* İşkur’a kayıtlı işsiz olması, 

* İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, 

gerekmektedir. 

İŞYERİNİN; 

* İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması, 

*İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması, 

*Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, 

*Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,  

*Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,  

*Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,  

*Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,  

gerekmektedir. Ayrıca İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilecek.  İşyerlerinde destekten...

Kaynak ve Yazının Devamı ► http://www.gunes.com/yazarlar/arif--temir/bir-senden-bir-benden-tesviki-862044