SON YAZILAR

23 Mart 2018 Cuma

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar 30 BİN TL Aşarsa Beyanname Vermek Zorundadır

Alo Sgk | 08:48 | | | |


Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar 30 BİN TL Aşarsa Beyanname Vermek Zorundadır

Vedat İLKİ

SGK Yüksek emekli aylığı için çalışarak ikinci işverenden 30 Bin TL’yi aşan çalışanlar Gelir İdaresine Beyanname vermek zorundadır.

Aşağıdaki yazımız 2018 Yılı GİB Ücret Gelirleri Beyyanname Rehberinden alıntı yapılmıştır.


Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2017 yılı için bu tutar 30.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı 30.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.

Mükellef (A), 2017 yılında üç ayrı işverenden ücret geliri elde etmiş ve ücretlerin tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret
90.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret
15.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret
12.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı
Yok

Örnekte yer alan ve birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, ikinci ve üçüncü işverenden alınan (15.000 + 12.000 =) 27.000 TL ücretler toplamı 30.000 TL’lik beyan sınırını aşmadığından ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmeyecektir.

ÖRNEK 2: Mükellef (B), 2017 yılında üç ayrı işverenden tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.

Birinci işverenden alınan ücret
85.000 TL
İkinci işverenden alınan ücret
50.000 TL
Üçüncü işverenden alınan ücret
29.000 TL
Beyan edilecek gelir tutarı
164.000 TL

Birinci işverenden alınan ücret toplama dahil edilmeyecek olup, 2 nci ve 3 üncü işverenden alınan ücretler toplamı (50.000 + 29.000) = 79.000 TL, 30.000 TL’lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden aldığı 85.000 TL dahil olmak üzere 164.000 TL ücret gelirinin tamamı beyan edilecektir.

Yıllık Beyan Esasında Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri
1 Ocak - 31 Aralık 2017 döneminde elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin, 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. (25 Mart 2018 tarihi hafta sonuna rastladığından beyannameler 26 Mart 2018 Pazartesi akşamına kadar verilebilecektir.)

Beyanname mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir.
Ücretler nedeniyle verilecek beyannameler ihtiyari olarak elektronik ortamda gönderilmek istenilmesi halinde, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla gönderilebilecektir.

Ayrıca ücret gelirine ilişkin beyannamenin aşağıda belirtilen “Hazır Beyan Sistemi” aracılıyla internet ortamında verilmesi mümkün bulunmaktadır.
                        Takvim yılı içinde ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde vefat eden kişi namına varislerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunulması gerekmektedir.
                        Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin, memleketi terkten önceki 15 gün içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunması gerekmektedir.
                        
Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, resmi tatili izleyen ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilmektedir.

Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri
Beyanname üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisi, 2018 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.
Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir.

Ödenmesi gereken gelir vergisi;
                        Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
                        Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
                        Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalara,
                        www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile

ödenebilir.