SON YAZILAR

5 Mart 2018 Pazartesi

Bu Borç Emekliliğe Engel Değil

Alo Sgk | 16:53 | | | | |Bu Borç Emekliliğe Engel Değil

Mehmet Uğur Yavuz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
m.uguryavuz@gmail.com5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin b bendi kapsamında yer alanların (Bağ-Kur) yaşlılık aylığına hak kazanmaları için gerekli şartlardan biri de emeklilik müracaatında bulundukları zaman kendi sigortaları nedeniyle genel sağlık sigortası primleri dahil prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödenmiş olmasıdır.

Vergi Kaydı Devam Edenlerin Durumu
Kendi nam ve hesabına çalışmakta olan vergi mükelleflerinin emeklilik müracaatında bulundukları tarihten emekliliklerinin onaylandığı tarihe kadar geçen sürelerde prim ödeme yükümlülükleri devam eder. Bu sigortalılar tahsis talep tarihi itibarıyla SGK’ya borçlu olmasalar bile emeklilik işlemleri devam ederken yeni prim borçları oluşur.

Emeklilik Beklerken Biriken Borcun Değerlendirilmesi
Bilindiği üzere 05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan yeni düzenleme uyarınca tahsis talebinde bulunan sigortalının 2 asgari ücrete kadar olan borçları emekliliğine engel olmayacaktır.

Biriken Borç Nasıl Ödenir?
Tahsis talep tarihi itibariyle prim borcu olmamakla birlikteaylık bağlama işlemleri sırasında tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait brüt asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu tespit edilenlerin aylıkları bağlanacak ve 2 asgari ücrete kadar olan borçları aylıklarının 1/3 oranında azaltılarak ödenmesi suretiyle tahsil edilecektir.

2018/9 Sayılı SGK Genelgesinde yer alan örnek (mealen)
16.01.2018 tarihinde emeklilik müracaatında bulunan ve başvuru tarihinde borcu olmayan Ahmet Bey’in vergi kaydı devam etmektedir. Emeklilik işlemleri devam ederken Ahmet Bey’in 01.02.2018’e kadar 30 günlük prim borcu birikmiştir. Söz konusu borç asgari ücretin iki katını geçmeyeceği için Ahmet Bey’in emekli maaşı bağlanacak ve birikmiş olan borç bağlanmış olan emekli aylığından kesilerek tahsil edilecektir.