SON YAZILAR

7 Mart 2018 Çarşamba

Çalışanın Ücreti Devlet Garantisinde

Alo Sgk | 09:26 | | | | |


Çalışanın Ücreti Devlet Garantisinde

Mehmet Uğur Yavuz
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
m.uguryavuz@gmail.comDevlet borç alacak ilişkilerinde oluşan hak ihlallerine karşı tedbirler alır. Örneğin alacaklılar icra ve iflas hükümlerine göre kamu erkini yanlarına alarak takibat yaptırabilirler. Öte yandan konu işçilik alacağı olduğunda işçiye kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayacağı ücretinin uzun süre ödenmemesi bireysel olarak ekonomik sorunlara yol açmakla kalmaz aynı zamanda çalışma barışının devamını da sıkıntıya sokar. Bu nedenle ücretliler, genel uygulamalara ek olarak başkaca korunma ve tedbir yöntemlerinden faydalandırılırlar. İşçiye en azından asgari ücret ödenmesi zorunluluğu, hafta tatili, yıllık ücretli izin gibi hallerde çalışma olmasa da ücretin ödenmesi, ücretin ancak belli bir bölümünün hacze konu olabilmesinin yanında İŞKUR’un uhdesinde yürütülen “Ücret Garanti Fonu” uygulaması yukarıda anılan tedbir yöntemlerinden bazılarıdır.


Hangi durumlarda Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanılır?
Her çalışan emeğinin karşılığı olan ücreti süresinde almak ister. Ancak iş hayatının engebeli arazisi kimi zaman işverenleri işçilerinin ücretlerini ödemede acze düşürür. Bu noktada devlet; işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması,  iflas veya iflasın ertelenmesi ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde İş Kanunu’na tabii işçilerin ücretlerini “Ücret Garanti Fonu” ile korumaya alır.

Başvuru nereye ve nasıl yapılacak?
Ödeme aczine düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçiler, işverenlerinin yukarıda sıralanan ödeme güçlüğü durumunda olduğunu ispatlayıcı belgelerle birlikte Türkiye İş Kurumu’na şahsen veya vekilleri aracılığıyla başvurabilirler.

Üç aylık ücret garantide
Başvuru sonrası İŞKUR gerekli araştırmayı yaparak evraklarda eksiklik olmaması koşuluyla başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar işçinin son üç aylık ücretini “Ücret Garanti Fonu” ndan öder.

İşten ayrılmış olmak şart mı?
Ücret garanti fonundan yararlanmak için iş sözleşmesinin sona ermesi gerekmez. Şartların oluşması durumunda işçi işyerinde çalışırken üç ay ücretini alamadığı takdirde ücret garanti fonuna başvurabilir. Devlet “Ücret Garanti Fonu” uygulamasıyla işçinin ücretinden tamamen mahrum kalmasını engellenmeyi amaçlamaktadır. İşçilik alacaklarıyla ilgili hak kayıplarının önüne tam manasıyla geçilmesi ise ancak kanun koyucu tarafından sağlanan desteğin hak sahiplerince bilinmesi ve talep edilmesiyle mümkün olacaktır.